Υπάρχουν δύο Ελλάδες. Υπάρχει μια Ελλάδα της παραγωγής η οποία αγωνίζεται με όλες τις δυσκολίες. Με όλο το τερατώδες κράτος που δεν την αφήνει να δουλέψει. Και υπάρχει μια άλλη Ελλάδα η οποία νομίζει ότι απεργώντας και διεκδικώντας με κάποιο μαγικό τρόπο θα γεννηθούν χρήματα…