Η σύγκρουση που βιώνει σήμερα η χώρα μας είναι μεταξύ της σκοταδιστικής αντιδράσεως και του Φιλελευθερισμού ως αντίληψη. Ως αντίληψη τρόπου ζωής, ως αντίληψη τρόπου συμπεριφοράς, ως αντίληψη της κοινωνίας του δικαίου, ως αντίληψη της ελευθερίας που έχω έναντι αυταρχικών μηχανισμών του Κράτους…