Γράφει ο Παναγιώτης Μποκοβός

Δημοσιεύθηκε στο Αττικό Βήμα στις 14 Ιουνίου 2013

Parliament

Σήμερα η ριζική αναθεώρηση του Συντάγματος που μπορεί να ξεκινήσει μέσα στο 2013, είναι βασική προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της χώρας, πάνω σε νέες υγιείς αρχές και βάσεις. Οι καινούργιες διατάξεις του Συντάγματος πρέπει να προβλέπουν σκληρές και βαριές ποινικές κυρώσεις για όσους τις παραβιάζουν – Πρόεδρο Δημοκρατίας, πρωθυπουργό, υπουργούς, βουλευτές, περιφερειάρχες, δημάρχους, γενικούς γραμματείς, διοικητές τραπεζών και οργανισμών, δημοσίους υπαλλήλους, δικαστικούς, στρατιωτικούς, αστυνομικούς και γενικά για όλους εκείνους που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το υπό ευρεία έννοια ελληνικό δημόσιο. Προτείνω τις παρακάτω νέες διατάξεις κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος:

• Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλέγεται στην τέταρτη ψηφοφορία, από την απλή πλειοψηφία των παρόντων, ώστε να μη χρειάζεται διάλυση της Βουλής και εκλογές που μόνο κακό προκαλούν στην οικονομία και στη χώρα.

• Διάταξη για τον έλεγχο των δημοσιονομικών του κράτους και τον περιορισμό των ελλειμμάτων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και του κρατικού χρέους στα συγκεκριμένα ποσοστά του ΑΕΠ που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κράτη-μέλη της, ήτοι 3% του ΑΕΠ για τα ελλείμματα και 60% του ΑΕΠ για το κρατικό χρέος.

• Καθορισμός του συνολικού αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων -τακτικών, εποχιακών κ.λπ.- σε 250.000 και απαγόρευση πρόσληψης πέραν αυτού του αριθμού για οποιοδήποτε λόγο. Πρόσληψη ατόμων, κυρίως υψηλού επιστημονικού επιπέδου, με διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ.

• Κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

• Απαγόρευση πρόωρης διάλυσης της Βουλής πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας της.

• Καθιέρωση δύο τετραετών θητειών ως ανωτάτου ορίου για τους πρωθυπουργούς.

• Μείωση των αρμοδιοτήτων του πρωθυπουργού και αύξηση των αντιστοίχων του Προέδρου της Δημοκρατίας, ώστε να επέλθει εξισορρόπηση εξουσιών.

• Μείωση του αριθμού των βουλευτών τόσο, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπροσώπηση αραιοκατοικημένων περιοχών, καθώς και των νησιών.

• Περιορισμός της ασυλίας των βουλευτών, μόνο για όσα λέγουν και πράττουν εντός της Βουλής.

• Απαγόρευση της ταυτόχρονης διπλής ιδιότητας βουλευτή και υπουργού.

• Κατάργηση των συνταγματικών διατάξεων και του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Οι υπουργοί να υπόκεινται στις κοινές νομικές διατάξεις, όπως όλοι οι πολίτες.

• Απαγόρευση ίδρυσης κρατικών και δημοτικών επιχειρήσεων, οιουδήποτε αντικειμένου και σκοπού, εκτός κρατικών για αμυντικούς λόγους. Να επιτρέπεται η ίδρυση επιχειρήσεων σε συνεργασία κράτους και ιδιωτών, το μάνατζμεντ των οποίων θα κατέχουν οι ιδιώτες όταν αυτοί δεν θα μπορούν να ιδρύσουν μόνοι τους επιχειρήσεις απαραίτητες για την οικονομική ανάπτυξη.

• Να επιτραπεί η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων που θα λειτουργούν με βάση ειδικό νόμο.

• Διατύπωση των βασικών αρχών που θα διέπουν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων και τον σχετικό νόμο, με στόχο την απεμπλοκή του συνδικαλισμού από την πολιτικοποίηση και κομματικοποίηση, από την εργοδοσία, τη δημόσια διοίκηση, την κυβέρνηση και την άσκηση κρατικής εξουσίας.

• Απαγόρευση να συνδικαλίζονται υπό οιαδήποτε μορφή οι δικαστικοί λειτουργοί, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας επί ποινή άμεσης απόλυσης.

• Διατύπωση βασικών αρχών για την ίδρυση και δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων, απαγόρευση κρατικής χρηματοδότησης και παροχής υποσχέσεων που λόγω οικονομικού κόστους δεν μπορούν να εκπληρωθούν.

• Καθιέρωση του θεσμού των δημοψηφισμάτων: πρώτο, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης για μείζονα εθνικά, κοινωνικά και οικονομικά θέματα και δεύτερο με πρόταση τουλάχιστον 100.000 πολιτών -λαϊκά δημοψηφίσματα- για τα ίδια θέματα που θα μπορούν να έχουν τη μορφή προτάσεων νόμων και που υποχρεωτικώς θα τα θέτει σε ψηφοφορία η κυβέρνηση. Και στα δύο είδη δημοψηφισμάτων, εφόσον οι πολίτες ψηφίσουν κατά ποσοστό 50% συν μία ψήφος, θετικά ή αρνητικά, το αποτέλεσμα θα είναι υποχρεωτικό για την κυβέρνηση.

• Ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου, με στόχο την υποχρέωση της κυβέρνησης να εφαρμόζει τους νόμους και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων, αν δεν το πράττει. Το Συνταγματικό Δικαστήριο θα επιβλέπει την τήρηση του Συντάγματος και των νόμων, από την κυβέρνηση, τη Βουλή, τα κόμματα, τις περιφέρειες και τους δήμους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους πολίτες. Παροχή σε αυτό δυνατοτήτων επιβολής πολλαπλών αυστηρών κυρώσεων – πρόστιμα, έκπτωση από το αξίωμα, ποινική τιμωρία, απαγόρευση λειτουργίας λαϊκίστικων ΜΜΕ και κομμάτων.

• Αναβάθμιση του ρόλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ώστε όχι μόνο να ελέγχει τη δημοσιονομική διαχείριση του κράτους, των περιφερειών και των δήμων, αλλά να έχει και τη δυνατότητα παραπομπής στη δικαιοσύνη των παρεκτρεπομένων μελών της κυβέρνησης, των περιφερειαρχών και δημάρχων, καθώς και του συνόλου των κρατικών λειτουργών.

Απέφυγα να αναφερθώ στην αρίθμηση των άρθρων του Συντάγματος που χρειάζονται αναθεώρηση, κατά την άποψή μου, για να διευκολύνω τους αναγνώστες στην ανάγνωση. Οι ειδικοί γνωρίζουν την αρίθμηση. Άλλωστε οι περισσότερες προτεινόμενες διατάξεις είναι νέες και δεν μπορούν να έχουν αριθμό. Υπάρχουν και άλλα σημεία του Συντάγματος που πρέπει να αναθεωρηθούν, π.χ. κάποιες υπερβολικά φλύαρες διατάξεις, αλλά τώρα πρέπει να δούμε το Σύνταγμα ως εργαλείο για την έξοδο από την κρίση και για την πάταξη του διογκωμένου λαϊκισμού.

 

Πηγή: Αττικό Βήμα