Δημοσιεύθηκε στο ΒΗΜΑ στις 4 Οκτωβρίου 2013

 

Στόχος η δημιουργία ευκαιριών για νέους με αφετηρία ένα συνέδριο στην Νέα Υόρκη

 

Μια ακόμα πρωτοβουλία για την δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης για τη νέα γενιά, συνολικού ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, αναλαμβάνει το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».

Το Ίδρυμα ανέλαβε τη δέσμευση για την μακροπρόθεσμη διάθεση  του συγκεκριμένου ποσού με σκοπό την ενίσχυση της προσπάθειας να δημιουργηθούν δουλειές, σε μια περίοδο που η νέα γενιά πλήττεται σφοδρά από την ανεργία.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων στην χώρα μας τον περασμένο Αύγουστο ξεπέρασε το 60%.
«Η κατάσταση είναι δυσχερής. Όπως έχουν επισημάνει επανειλημμένως οι οικονομολόγοι της αγοράς εργασίας, σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα, η ανεργία σε νεαρή ηλικία συνεχίζει να επηρεάζει τους ανθρώπους καθ’ όλη, σχεδόν τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους» επισήμανε σήμερα, Παρασκευή, κατά την αναγγελία του προγράμματος ο κ. Ανδρέας Δρακόπουλος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. «Προτού χαθεί μία ή και περισσότερες γενιές» σημείωσε χαρακτηριστικά.
Η αλλαγή της τρέχουσας κατάστασης, όπως αναγνωρίζει το Ίδρυμα στην ανακοίνωσή του, δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της διάθεσης κεφαλαίων, όσο σημαντικά και αν είναι αυτά.
Καινοτομία και συνεργασία
Η δημιουργία νέων ευκαιριών απαιτεί καινοτομία και τη συνεργασία διαφόρων τομέων, συμπεριλαμβανομένων του δημόσιου, του ιδιωτικού και του κοινωφελούς τομέα.
Για το λόγο αυτό, το Ίδρυμα πρόκειται να διοργανώσει ένα συνέδριο στην Νέα Υόρκη, στις αρχές του 2014,  με σκοπό τη διερεύνηση καινοτόμων πρωτοβουλιών που έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη, καθώς και την εξέταση προγραμμάτων που προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης.
Στο πλαίσιο αυτό, επιζητά την συμμετοχή οικονομολόγων, φορέων διαμόρφωσης πολιτικής, ιδρυμάτων, ΜΚΟ, κυβερνητικών στελεχών και επιχειρηματιών. Οι αξιόλογες προτάσεις που θα προκύψουν, θα εφαρμοστούν αποτελεσματικά και άμεσα.
Η νέα αυτή πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Ιδρύματος, πριν από σχεδόν δύο χρόνια, για τη διάθεση 100 εκατομμυρίων επιπλέον, μέσα σε ορίζοντα τριετίας (2012-2015), προκειμένου να βοηθήσει στην ανακούφιση των δυσμενών συνεπειών της εντεινόμενης κρίσης στην Ελλάδα.
Έκτοτε, και στο πλαίσιο της παραπάνω πρωτοβουλίας, το Ίδρυμα έχει ήδη διαθέσει 72,1 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση ποικίλων μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε όλη τη χώρα.
Η πρώτη πρωτοβουλία των 100.000.000 ευρώ ήταν, σε μεγάλο βαθμό, μία προσπάθεια άμεσης ανακούφισης, με σκοπό να βοηθήσει τον πληθυσμό της χώρας να επιβιώσει και να αντέξει την κατάρρευση του υφιστάμενου συστήματος στήριξης.
Η νέα πρωτοβουλία των επιπλέον 100.00.000 ευρώ έχει στρατηγικό και μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. «Το ζήτημα της ανεργίας των νέων, από τη φύση του, απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, έρευνα, ενεργό και συμμετοχική διαδικασία, και προσεκτική εκτέλεση, καθώς και την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων λύσεων» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ