Γράφει ο Κώστας Στούπας

Δημοσιεύθηκε στο Capital στις 9 Σεπτεμβριου 2014

ψινακης

Η κυβέρνηση αφού μετέβαλε τα τελευταία χρόνια την Αθήνα και τις άλλες μεγάλες πόλεις σε θαλάμους αερίων και άφησε τους Έλληνες να ξεπαγιάσουν, αποφάσισε να μειώσει κατά 30% τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Τούτο με βάση τους υπολογισμούς πως για ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 2.000 λίτρα πετρέλαιο και πληρώνει 2.300-2.500 ευρώ σημαίνει μια μείωση περί τα 200 ευρώ το χρόνο.

Η τελική τιμή του καυσίμου διαμορφώνεται από την τιμή διυλιστηρίου κατά 34,4%, από τους φόρους (σταθερούς και μεταβλητούς) κατά 60,2%, και από τα εκτιμώμενα περιθώρια των εταιρειών Εμπορίας, των μεταφορέων υγρών καυσίμων και των πρατηρίων κατά 5,4%…

Δηλαδή κάποιος που πληρώνει 2.500 ευρώ το χρόνο για πετρέλαιο θέρμανσης πληρώνει φόρους 1.505 ευρώ. Περί τα 860 ευρώ πηγαίνουν στο διυλιστήριο που το διύλισε, τον εφοπλιστή που το μετέφερε, την εταιρεία που το εξόρυξε και το κράτος στο οποίο είναι η πετρελαιοπηγή.

Τέλος 135 ευρώ μοιράζονται ο πρατηριούχος, η εταιρεία στην οποία ανήκει το πρατήριο και το βυτιοφόρο που το μετέφερε από το διυλιστήριο στο πρατήριο και από το πρατήριο στον καταναλωτή…

Αντί των 1.500 ευρώ το κράτος λοιπόν δέχεται να εισπράξει 1.300 ευρώ, 200 λιγότερα. Είναι αρκετό αυτό για να μειωθούν οι θάλαμοι αερίων των πόλεων σε περιεκτικότητα βλαβερών χημικών στοιχείων;

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα μικρό ποσό για να αλλάξει κάποιος καύσιμο θέρμανσης από ξύλο και τα διάφορα παράγωγα αυτού που λόγω της χημικής επεξεργασίας μετατρέπει την ατμόσφαιρα σε απροσδιόριστων συνεπειών  χημικό εργαστήριο.

Τα νοικοκυριά τα τελευταία χρόνια της αύξησης της φορολογίας στα καύσιμα μείωσαν την κατανάλωση, αλλάζοντας τρόπο θέρμανσης στα σπίτια. Ήτοι, αγόρασαν ξυλόσομπες ή καυστήρες πέλετς ή θερμαντικά σώματα τα οποία καταναλώνουν ηλεκτρισμό κλπ. Αυτό σημαίνει πως τα νοικοκυριά έκαναν επενδύσεις οι οποίες πρέπει να αποσβεστούν…

Θα μπορούσαν να επιστρέψουν στους καυστήρες πετρελαίου ή το φυσικό αέριο (που επιβαρύνεται αναλόγως με φόρους), αν η τιμή μειωνόταν δραστικά και υπήρχε η εγγύηση πως σε τρεις ή έξι μήνες ο ίδιος ή κάποιος άλλος υπουργός της ίδιας κυβέρνησης ή κάποιος άλλος μιας άλλης θα αποφασίσει εκ νέου, αβρόχοις ποσίν, να αυξήσει τη φορολογία κατά το ποσό εσόδων που του λείπει να κλείσει ένα  προϋπολογισμό του οποίου οι δαπάνες κατά 70-80% αφορά μισθούς και συντάξεις.

Οι κυβερνήσεις που προχώρησαν σε διαδοχικές αυξήσεις ειδικών φόρων κατανάλωσης καυσίμων  το έκαναν είτε για να ρίξουν στάχτη στα μάτια της Τρόικα μέχρι να εκταμιευτούν οι δόσεις, είτε γιατί λόγω άγνοιας της λειτουργίας των κανόνων της οικονομίας, πίστευαν πως αυξάνοντας τους φόρους θα αυξάνονταν τα έσοδα.

Το 2013 τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων μειώθηκαν στα 3,8 δισ. ευρώ από 4,2 δισ. ευρώ το 2012. Παρά την αύξηση των φόρων είχαμε μείωση των εσόδων λόγω μείωσης της κατανάλωσης. Η απώλεια των εσόδων του δημοσίου είναι μεγαλύτερη αν υπολογίσει κάποιος και τις απώλειες από το ΦΠΑ επί της τιμής των καυσίμων και των άλλων φόρων…

Οι φόροι

Στα πετρελαιοειδή προϊόντα που διατίθενται στην εσωτερική αγορά επιβάλλεται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

Επιπλέον, τα προϊόντα αυτά επιβαρύνονται με ειδική εισφορά για την εξασφάλιση του απρόσκοπτου εφοδιασμού προβληματικών περιοχών, με ειδικό τέλος ΔΕΤΕ και εισφορά υπέρ της ΡΑΕ.

Συνολικά τα πετρελαιοειδή επιβαρύνονται συνολικά με 15 φόρους και τέλη τα κυριότερα από τα οποία είναι:

– Ανταποδοτικό τέλος ΡΑΕ: 0,20 €/1000 λίτρα. (Απόφαση 240/2011 – ΦΕΚ 425/Β/17-3-11)

– Εισφορά «Ειδικού Λογαριασμού Πετρελαιοειδών»: 1,2% επί της τιμής διυλιστηρίου. (Ν. 3335/2005 – ΦΕΚ 95/Α/20-4-2005)
-Ειδικό τέλος Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ): 0,5% της αξίας του αθροίσματος της τιμής εκ διυλιστηρίου και του ΕΦΚ. (Ν. 2093/92 – ΦΕΚ 181/Α/25-11-92)
Αυτές οι επιβαρύνσεις όμως, αποτελούν μικρό ποσοστό της τελικής τιμής, σε αντίθεση με τους έμμεσους φόρους, οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά το τελικό ύψος των τιμών.
-Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ): για την απλή αμόλυβδη βενζίνη – 670 € ανά κυβικό μέτρο ή 0.67 € ανά λίτρο. (Ν. 3845/2010 – ΦΕΚ 65/Α/6-3-2010)
-Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ): 23% επί του συνόλου της τιμής διυλιστηρίου των μικτών ονομαστικών περιθωρίων κέρδους και των παραπάνω φορολογικών επιβαρύνσεων. (Ν. 3845/2010 – ΦΕΚ 65/Α/6-3-2010)…
Η επανάσταση...

Η κυβέρνηση αλλά και το σύνολο του πολιτικού κόσμου αφού δεν έχει ακουστεί κάποια διαφορετική προσέγγιση από τις κυριότερες πολιτικές δυνάμεις επιβαρύνει το κάθε νοικοκυριό και την παραγωγή με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για να εισπράξει σύμφωνα με τα στοιχεία του 2013 3,8 δισ. ευρώ.

Επιβαρύνει δηλαδή ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 2.000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης και πληρώνει 2.500 ευρώ το χρόνο με 1.500 ευρώ το χρόνο.

Από την άλλη ο κρατικός προϋπολογισμός καταβάλει περί τα 15-20 δισ. ευρώ το χρόνο για να πληρωθούν οι συντάξεις καθώς δεν επαρκούν τα έσοδα των ταμείων. Από τα 2,7 εκατ. συνταξιούχων οι 800 χιλ. είναι κάτω του εθνικού ορίου συνταξιοδότησης.

Ήτοι, τα 5-7 δισ. ευρώ από την επιδότηση των συντάξεων από τον κρατικό προϋπολογισμό κάθε χρόνο πάνε σε  πρόωρα συνταξιοδοτηθέντες ηλικίας 45-65 ετών.

Αν ανέστειλε τις πρόωρες συντάξεις λόγω χρεοκοπίας ή έστω τις μείωνε στο 50% θα μπορούσε να καταργήσει έως και ολοσχερώς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.

Αυτό θα είχε σαν συνέπεια να μην κρυώνουν το χειμώνα 11 εκατ. Έλληνες αφού η τιμή των καυσίμων θα μειωνόταν κατά 50% περίπου.

Επιπλέον οι μειώσεις του κόστους στις μεταφορές και τις ενεργοβόρες βιομηχανίες θα είχαν σαν συνέπεια την εκτίναξη της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγών με ανάλογη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας που θα απορροφούσαν με βιώσιμο τρόπο τους ανέργους που πρόσκαιρα θα αυξάνονταν από την μείωση των συνταξιούχων.

Η εξάλειψη ή μείωση του ΕΦΚ θα είχε σαν συνέπεια τη μείωση του κόστους στις μεταφορές επιβατών αλλά και στη λειτουργία της τουριστικής βιομηχανίας, κατά την περίοδο πέραν του καλοκαιριού.

Οι ελκυστικές προσφορές του τουριστικού προϊόντος όλο το χρόνο θα βοηθούσε στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με αποτέλεσμα επίσης θέσεις εργασίας και έσοδα για τα δημόσια ταμεία.

Με απλά λόγια αν καταργούσε πλήρως η κυβέρνηση τον ΕΦΚ στα καύσιμα, καλύπτοντας τις απώλειες με την αναστολή των πρόωρων συντάξεων που για πελατειακούς λόγους έχει μοιράσει κυρίως το πολιτικό σύστημα, θα έλυνε περισσότερα προβλήματα απ’ όσα θα δημιουργούσε. Κυρίως θα έκανε ένα σοβαρό βήμα προς τη μείωση της ανεργίας και μεσοπρόθεσμα με λιγότερους φόρους θα εξασφάλιζε περισσότερα έσοδα για το κράτος…

Αλλά, τέτοια επαναστατικά μέτρα είναι απίθανο να ληφθούν από μια γενιά πολιτικών που το μόνο που έχει μάθει να κάνει είναι να διορίζει πελάτες να παρασιτεί και να διαφθείρει ή να διορίζεται να παρασιτεί και να διαφθείρεται.

Πιο πιθανό είναι να αφήσει μεταρρυθμιστικό έργο ο Ψινάκης στο Μαραθώνα (ή όποιος έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα και δεν έχει δεσμεύσεις σε κυκλώματα και πελάτες) παρά οι επαγγελματίες πολιτικοί υπηρέτες του κρατικοδίαιτου καρκίνου που κατατρώει τη χώρα.

Πιο εύκολον λοιπόν είναι να αφήσει έργο στη χώρα ο Ψινάκης παρά ο Αντώνης με τον Αλέξη με την εξόντωση μέσω φορολογίας.

Οπότε ραντεβού στον πάτο του πηγαδιού…

Πηγή: Capital