Κέντρικο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 19 Σεπτεμβρίου 2014

Marketing

Ο Αλέξης Τσίπρας αντιγράφει τις συνταγές Παπανδρέου

 

Μετά τήν ὁμιλία τοῦ κ. Τσίπρα στήν Θεσσαλονίκη, ἡ κυβερνητική ἐκπρόσωπος σχολιάζοντας τίς ἀνέξοδες ὑποσχέσεις του τόν παρομοίασε μέ «μάγο» πού θά μετατρέψη τά εὐρώ σέ δραχμές! Ὀρθῶς. Ἀλλά αὐτό πού δέν φαίνεται να συνειδητοποιοῦν οἱ ὑπεύθυνοι τῆς κυβερνητικῆς ἐπικοινωνίας εἶναι πώς ὁ πρόεδρος τοῦ Σύριζα ἐξελίσσεται σέ «μάγο» τοῦ πολιτικοῦ μάρκετινγκ.

Ἡ χθεσινή ἐπίσκεψίς του στόν Προκαθήμενο τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας στό Βατικανό, δείχνει ὅτι πίσω ἀπό τόν κ. Τσίπρα ὑπάρχει ἕνα ἐπικοινωνιακό ἐπιτελεῖο πού προχωρεῖ μεθοδικά σέ κινήσεις ὑψηλοῦ συμβολισμοῦ, πρός δημιουργία ἐντυπώσεων.

Ἡ «Madison Avenue»

Πρίν ἀπό 35 χρόνια, ὅταν ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου δρομολογοῦσε τήν μετεξέλιξη τοῦ ἀκραίου ΠΑΣΟΚ –τό ὁποῖο ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ἀποκαλοῦσε «Ἀριστερά τῆς Ἀριστερᾶς» – σέ ἀστικό σοσιαλιστικό κόμμα, ὁ πρόεδρος τῆς ΕΔΗΚ Γεώργιος Μαῦρος τόν εἶχε κατηγορήσει ὅτι ἔφερε στήν Ἑλλάδα τίς μεθόδους τῆς Madison Avenue, ὅπου ἕδρευαν οἱ μεγάλες ἀμερικανικές ἑταιρεῖες μάρκετινγκ. Καί πράγματι, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1981 ὁ ἱδρυτής τοῦ ΠΑΣΟΚ κατόρθωσε μέ τά εὑρηματικά συνθήματα «Ἀλλαγή», «Ὁ Λαός στήν ἐξουσία» καί «κόμμα τῶν μή προνομιούχων» νά ἀνέλθη στήν ἐξουσία μέ τό σαρωτικό ποσοστό 48%, ἔχοντας ἐν τῷ μεταξύ προσεταιρισθῆ ἀκόμη καί τον πρώην πρόεδρο τῆς ΕΔΗΚ ὁ ὁποῖος τόν εἶχε κατηγορήσει.

Τό πολιτικό μάρκετινγκ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἦταν συγκλονιστικό. Ὁ Ἀ. Παπανδρέου ὑποσχόταν ὅλα σε ὅλους. Ἀπό τήν μία ἔλεγε «ΕΟΚ καί ΝΑΤΟ τό ἴδιο συνδικάτο» καί ἀπό τήν ἄλλη μιλοῦσε γιά δημοψήφισμα πού οὐδέποτε ἔγινε. Ἀπό τήν μία ἔλεγε «φεύγουν οἱ βάσεις τοῦ θανάτου», ἀλλά τελικά συμφώνησε νά μείνουν. Ποιός μπορεῖ νά ξεχάση τό ἀπίστευτο ἐκεῖνο εὕρημα τοῦ ὅρου «terminable» πού περιελήφθη στήν συμφωνία με τίς ΗΠΑ; Οἱ μέν Ἀμερικανοί διετείνοντο – καί ὀρθῶς – ὅτι ἡ πενταετής συμφωνία «μπορεῖ νά τερματισθῆ» σέ 5 χρόνια, ἡ δέ προπαγάνδα τοῦ ΠΑΣΟΚ διαλαλοῦσε ὅτι ἡ συμφωνία «τερματίζεται σέ 5 χρόνια»! Ἀκόμη, στήν θέση τῶν «κρατικοποιήσεων», πού φόβιζαν τόν ἀστικό κόσμο, μπῆκε ἡ λέξις «κοινωνικοποιήσεις». Γιά ὅλα ἐπενοοῦντο νέες λέξεις. Μέχρι καί τό πάγωμα τῶν μισθῶν ὀνομάσθηκε «ἑτεροχρονισμός». Ὥστε ὁ τότε ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Εὐάγγελος Ἀβέρωφ νά ἀποκαλέση τόν Ἀ. Παπανδρέου «λεξιμάγο»!

Τώρα λοιπόν, ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἀντιγράφει κατά γράμμα τίς συνταγές ἐκεῖνες τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου. Ὁ πρόεδρος τοῦ Σύριζα βρέθηκε πρό διετίας στήν θέση τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, χωρίς καλά-καλά νά τό καταλάβη. Τό 2008, μέ τήν παραίτηση τοῦ Ἀλέκου Ἀλαβάνου ἐξελέγη πρόεδρος τοῦ Συνασπισμοῦ τῆς Ριζοσπαστικῆς Ἀριστερᾶς, ἑνός μικροῦ κόμματος πού ἐκυμαίνετο σέ ποσοστά τῆς τάξεως τοῦ 4-5%. Εὐνοήθηκε ὅμως σφόδρα ἀπό τήν συγκυρία, καί κυρίως ἀπό τήν σύμπραξη τοῦ ΠΑΣΟΚ μέ τήν Νέα Δημοκρατία ὅταν σχηματίσθηκε ἡ Κυβέρνησις Παπαδήμου. Ἔτσι, στίς ἐκλογές τῆς 6ης Μαΐου 2012 ὁ κ. Τσίπρας ἀπερρόφησε μεγάλο τμῆμα τῶν δυσαρεστημένων ψηφοφόρων τοῦ ΠΑΣΟΚ καί ὑπερτριπλασίασε τό ποσοστό τοῦ Σύριζα σέ 16,8%, ξεπερνῶντας τό ΠΑΣΟΚ πού ἔπεσε στό 13,2%. Καί ὡς ἀνερχόμενη δύναμις πλέον, στίς νέες ἐκλογές τῆς 17ης Ἰουνίου ἐκτινάχθηκε στό 26,9%.

Ἀλλαγή «προφίλ»

Ἔκτοτε, τό κύριο μέλημα τοῦ κ. Τσίπρα καί τοῦ ἐπικοινωνιακοῦ ἐπιτελείου του εἶναι νά ἀλλάξη εἰκόνα, ὥστε νά ἀποταθῆ σέ μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος. Γιά νά ἐπιτευχθῆ αὐτό, ἕνα ἀπό τά μέσα πού χρησιμοποιήθηκαν ἦταν στοχευμένες ἐπισκέψεις στο ἐξωτερικό γιά νά δημιουργηθῆ ἡ ἐντύπωσις ὅτι εἶναι ἡγέτης διεθνοῦς ἐμβελείας. Πρῶτα ἔκανε μία περιοδεία στήν Λατινική Ἀμερική. Στήν συνέχεια δύο ἐπισκέψεις γιά ὁμιλίες στίς ΗΠΑ, ὅπου τό ἔδαφος ἦταν πρόσφορο λόγω τῶν ἐκεῖ πολεμίων τῆς Εὐρωζώνης. Μετά ἐπισκέφθηκε τόν Ὑπουργό Οἰκονομικῶν τῆς Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σώϋμπλε, ὅπου ἔθεσε τό θέμα τοῦ κατοχικοῦ δανείου. Στίς εὐρωεκλογές ἦταν ὑποψήφιος τῆς Ἀριστερᾶς γιά τό ἀξίωμα τοῦ Προέδρου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου καί ἔκανε περιοδεῖες σέ ὅλες τίς εὐρωπαϊκές πρωτεύουσες. Μετέβη ἀκόμη καί στήν Μόσχα, ὅπου συναντήθηκε μέ τόν ἀναπληρωτή ὑπουργό Ἐξωτερικῶν καί τήν ἀντιπρόεδρο τῆς Ἄνω Βουλῆς τῆς Ρωσίας, ὅταν ἄρχιζε ἡ κρίσις μέ τήν Οὐκρανία. Καί χθές ἐπισκέφθηκε στό Βατικανό τόν Πάπα Φραγκίσκο!

Ὅλα αὐτά ἔχουν ὡς κεντρικό στόχο νά ἀλλάξη τό πολιτικό «προφίλ» τοῦ κ. Τσίπρα. Δέν εἶναι πλέον ὁ ἐπαναστάτης τῶν 15μελῶν μαθητικῶν συμβουλίων πού πρωτοστατεῖ σέ καταλήψεις καί διαδηλώσεις, ἀλλά ὁ «ἡγέτης» πού θά ἀναλάβη τά ἡνία τῆς χώρας καί θά χαίρη τοῦ σεβασμοῦ τῶν ξένων. Καί εἴτε αὐτό εἶναι ἀληθές ἤ ψευδές, σημασία ἔχει νά τό ἐκλάβουν ἔτσι οἱ Ἕλληνες ψηφοφόροι πού παρασύρονται ἀπό τίς ἐντυπώσεις. Ἡ χθεσινή ἐπίσκεψις τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα στόν Πάπα τῆς Ρώμης, εἶναι ἕνα ἀκόμη ἀπό τά «κόλπα» πού μετέρχονται οἱ «μάγοι» τοῦ μάρκετινγκ γιά νά ἀναδεικνύουν πολιτικούς.