Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 7 Νοεμβρίου 2014 

theodorakhs-papoulias-2

Νά ἐκλεγῆ Πρόεδρος μέ εὐρεία πλειοψηφία

 

Ὅπως ἐπεσήμανε ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἡ «Ἑστία», ὁ πρόεδρος τοῦ Σύριζα κ. Ἀ. Τσίπρας ὑπέπεσε σέ ἕνα βαρύτατο συνταγματικό καί δημοκρατικό ἀτόπημα. Κατά τήν ἐπίσκεψή του στόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας τήν παρελθοῦσα Δευτέρα, πρότεινε νά συγκληθῆ τό Συμβούλιο τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν καί, ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι θά συμφωνηθῆ ἡ ἄμεση διενέργεια ἐκλογῶν, νά ὑπάρξη συναίνεσις γιά το πρόσωπο τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας πού θα ἐκλεγῆ ἀπό τήν ἑπόμενη Βουλή!

Διπλό ἀτόπημα 

Τό ἀτόπημα τοῦ κ. Τσίπρα ἔχει δύο πτυχές:

  • Πρῶτον, ὅτι ἐνῶ ὁ ἴδιος μᾶς ἔλεγε μέχρι τώρα ὅτι ἡ σημερινή Βουλή δέν ἔχει τήν δημοκρατική νομιμοποίηση νά ἐκλέξη Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, λόγω μεταβολῆς τῶν συσχετισμῶν στό ἐκλογικό σῶμα, αἰφνιδίως ἄλλαξε θέση καί προτείνει νά ἀποφασισθῆ τό πρόσωπο τοῦ νέου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἀπό τούς ἀρχηγούς τῶν κομμάτων πού συμμετέχουν στην σημερινή Βουλή, ἡ ὁποία ὑποτίθεται ὅτι δέν νομιμοποιεῖται νά ἐκλέξη Πρόεδρο.
  • Δεύτερον, ὅτι στήν σημερινή Βουλή συμμετέχουν κόμματα πού μπορεῖ νά μήν ἐπανεκλεγοῦν στήν ἑπόμενη Βουλή. Καί ἀντίστροφα, στήν ἑπόμενη Βουλή μπορεῖ νά εἰσέλθουν κόμματα πού δέν μετέχουν στην σημερινή Βουλή. Πῶς λοιπόν οἱ ἀρχηγοί τῶν κομμάτων πού μετέχουν στήν σημερινή Βουλή, θά δεσμεύσουν μέ τήν ἀπόφασή τους γιά τό πρόσωπο τοῦ Προέδρου τήν ἑπόμενη Βουλή, ἡ ὁποία μπορεῖ νά ἔχη τελείως διαφορετική σύνθεση;

Αὐτά οὔτε ἀπό τό Σύνταγμα προβλέπονται, οὔτε ἀπό τούς στοιχειώδεις δημοκρατικούς κανόνες. Καί εἶναι προσχήματα γιά νά ἐπιμείνη ὁ Πρόεδρος τοῦ Σύριζα στήν θέση του γιά διενέργεια ἐκλογῶν. Πρό τῆς ἐμμονῆς του αὐτῆς, δέν διστάζει νά προτείνη πράγματα πού οὔτε λογικά εἶναι, οὔτε εὐθυγραμμίζονται μέ τήν μέχρι τώρα θέση του, ὅτι δηλαδή ἡ σημερινή Βουλή δεν νομιμοποιεῖται νά ἐκλέξη Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας.

Ὅμως τό πλέον κραυγαλέο στήν πρόταση Τσίπρα εἶναι ἡ ἐκ μέρους του περιφρόνησις τῶν κομμάτων πού τυχόν θά εἰσέλθουν στήν ἑπόμενη Βουλή, τῶν ὁποίων ἡ θέσις δέν θά ἔχη καταγραφῆ στό συμβούλιο τῶν ἀρχηγῶν τῶν κομμάτων πού συμμετέχουν στην σημερινή Βουλή. Καί ἕνα ἀπό τά κόμματα πού δεν συμμετέχουν στήν σημερινή Βουλή καί εἶναι σχεδόν βέβαιο ὅτι θά εἰσέλθη στήν ἑπόμενη Βουλή, εἶναι το «Ποτάμι» τοῦ κ. Στ. Θεοδωράκη.

Μάθημα δημοκρατίας 

Χθές λοιπόν, ὁ κ. Θεοδωράκης ἐπισκέφθηκε τον Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. Καί δίδοντας μάθημα δημοκρατίας στόν Σύριζα, εἶπε ὅτι θά εἶναι ἥττα τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ νά μήν ἐκλεγῆ ὁ νέος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας μέ συναινετική διαδικασία καί αὐξημένη πλειοψηφία. Μάλιστα, σέ μία κίνηση ὑψηλοῦ συμβολισμοῦ, προσέφερε στόν κ. Παπούλια ἠλεκτρονικό ἀντίγραφο τῆς τηλεοπτικῆς ἐκπομπῆς του «Πρωταγωνιστές», τοῦ Φεβρουαρίου 2005, ὅταν ὁ κ. Παπούλιας εἶχε ἐκλεγῆ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας μέ τόν συντριπτικό ἀριθμό τῶν 279 ψήφων.

Ἡ στάσις αὐτή τοῦ κ. Θεοδωράκη ἔχει τεράστια σημασία. Διότι εἶναι ὁ πρόεδρος τοῦ κόμματος ἐκείνου πού δέν συμμετέχει στήν σημερινή Βουλή καί, ἄν κρίνουμε ἀπό τίς δημοσκοπήσεις καί τό ἀποτέλεσμα τῶν εὐρωεκλογῶν, προεξοφλεῖται ὅτι θά εἰσέλθη στην ἑπόμενη Βουλή. Αὐτό τό κόμμα λοιπόν, πού συντάσσεται εὐθέως μέ ὅσους δέν θέλουν πρόωρες ἐκλογές, πῶς θά ἐκφρασθῆ στό Συμβούλιο τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν πού προτείνει ὁ κ. Τσίπρας;

Ἀκόμη καί ἄν προτείνετο νά συμμετάσχη ὁ κ. Θεοδωράκης στό ἐν λόγω συμβούλιο, αὐτό θά ἦταν ἀντικανονικό. Διότι ναί μέν εἶναι πρόεδρος ἑνός κόμματος πού ἔχει ἐκλέξει δύο ἐκπροσώπους στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ὅμως ἐνόσω δέν συμμετέχει στό ἐθνικό Κοινοβούλιο δέν νοεῖται νά κληθῆ σέ Συμβούλιο πολιτικῶν ἀρχηγῶν πού θά ἀποφασίσουν –κατά τήν πρόταση Τσίπρα– γιά θέματα ἀποκλειστικῆς ἁρμοδιότητος τῆς ἑλληνικῆς Βουλῆς (διενέργεια ἐθνικῶν ἐκλογῶν καί ὑποψήφιο Πρόεδρο Δημοκρατίας).

Στήν πραγματικότητα, ὁ κ. Θεοδωράκης ἔδωσε ἕνα δημοκρατικό ράπισμα στόν πρόεδρο τοῦ Σύριζα. Μέ τόν τρόπο του ὑπενθύμισε ὅτι στίς τρεῖς τελευταῖες προεδρικές ἐκλογές ὁ Πρόεδρος ἐξελέγη με πλειοψηφία ἄνω τῶν 260 ψήφων. Ποιός εἶναι λοιπόν ὁ κ. Τσίπρας πού ἀπειλεῖ νά καταλύση τήν κοινοβουλευτική παράδοση τῆς τελευταίας 15ετίας;