Άρθρο εφημερίδας Εστία στις 15 Νοεμβρίου 2014

IMF

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2004, το κύριο άρθρο της «Εστίας» απεκάλυπτε την τότε έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα. Σήμερα, δέκα χρόνια αργότερα, το περιεχόμενο της αποκτά εκ νέου ενδιαφέρον, αφού δείχνει ότι το ΔΝΤ μας προειδοποιούσε εγκαίρως για το τι θα συμβή, αλλά εμείς κωφεύαμε. Ιδού τι ακριβώς έγραφε τότε η «Εστία»:

Η έκθεσις του 2004

 

  «Η τελευταία έκθεσις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου υποδεικνύει την πολιτική που πρέπει να ακολουθήση η Κυβέρνησις για να αντιμετωπισθούν τα σημερίνα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Εμμέσως πλην σαφώς, από το κείμενο της εκθέσεως προκύπτουν πέντε κρίσιμες προτεραιότητες:

  • Εξυγίανσις των δημοσίων οικονομικών.
  • Απελευθέρωσις αγορών, ανταγωνισμός.
  • Επιτάχυνσις των αποκρατικοποιήσεων.
  • Περιορισμός της γραφειοκρατίας.
  • Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας.

Ειδικώτερα, η έκθεσις του ΔΝΤ αναφέρει:

  •  Η δημοσιονομική κατάστασις επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι η ισχυρή οικονομική ανάπτυξις απετέλεσε μία ευκαιρία για να βελτιωθούν τα δημόσια οικονομικά. Η προτεραιότητα είναι τώρα να εφαρμοσθή ένα αξιόπιστο και καλά διαρθρωμένο πρόγραμμα για να αποκατασταθή μεσοπρόθεσμα η ισορροπία του Προϋπολογισμού.
  • Οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων πρέπει να επικεντρωθούν στην ενίσχυση του ανταγωνισμού. Όλες οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σχετικά με την απελευθέρωση και την ρύθμιση των δικτυακών κλάδων (τηλεπικοινωνίες, φυσικό αέριο και ηλεκτρισμός) πρέπει να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά και το συντομώτερο δυνατόν.
  • Οι αποκρατικοποιήσεις πρέπει να εντατικοποιηθούν, με απώτερο στόχο την έξοδο κράτους από τους κλάδους, όπου οι ιδιωτικές εμπορικές δραστηριότητες μπορούν να λειτουργήσουν με επάρκεια. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού πρέπει να αποκτήση πόρους για να διασφαλισθή ικανοποιητική εποπτεία της δομής και της συμπεριφοράς της αγοράς.
  • Η ενίσχυσις του επιχειρηματικού κλίματος θα ηύξανε τις δυνατότητες για ανάπτυξη, κυρίως μέσω της προσελκύσεως ξένων άμεσων επενδύσεων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. Η μείωσις των διοικητικών εμποδίων (γραφειοκρατία και υπερβολικές ρυθμίσεις) και η απλούστευσις του φορολογικού πλαισίου έχουν πολύ μεγάλη σημασία.
  • Η μεταρρύθμισις της αγοράς εργασίας είναι απαραίτητη για να αντιμετωπισθή η αυξανόμενη ανεργία, κυρίως των νέων και των γυναικών. Χρειάζεται επαναπροσδιορισμός του εκπαιδευτικού συστήματος προς την κατεύθυνση των αναγκών της αγοράς εργασίας, καθώς και αλλαγές στην εργατική νομοθεσία, η οποία αποθαρρύνει τις προσλήψεις».

Τίποτε δεν έγινε

 

Η «Εστία», ούσα αισιόδοξη λόγω της ανόδου στην εξουσία της «φιλελεύθερης» Νέας Δημοκρατίας μετά από μία δεκαετία διακυβερνήσεως από το σοσιαλιστικό ΠΑΣΟΚ (1994-2004), εσχολίαζε:

      «Όλα αυτά πρέπει τώρα να γίνουν. Μετά από 10 συνεχή χρόνια σοσιαλιστικής διακυβερνήσεως, η οικονομική πολιτική πρέπει να ανατραπή ριζικά. Ώστε και ο τελευταίος πολίτης να καταλάβη την διαφορά μεταξύ των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας. Και κυρίως να συνειδητοποιήση τις προοπτικές που δημιουργεί η φιλελεύθερη πολιτική».

    Όμως η συνέχεια μας διέψευσε. Σήμερα, δέκα χρόνια αργότερα οι υποδείξεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου παραμένουν κενό γράμμα. Παρά την από τετραετίας έλευση της Τρόϊκα, τίποτε ουσιαστικό δεν έχει γίνει πλην της δημοσιονομικής εξυγιάνσεως. Οι αγορές δεν έχουν απελευθερωθή επαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί. Οι αποκρατικοποιήσεις ήταν ελάχιστες, η γραφειοκρατία ζει και βασιλεύει, ενώ το εργασιακό πλαίσιο αποθαρρύνει πάντοτε τις προσλήψεις, με αποτέλεσμα την εκτίναξη της ανεργίας στα ύψη.

Προ δεκαετίας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα είχε πει όλα. Τόσο αυτά που δεν είχαν γίνει μέχρι τότε από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, όσο και αυτά που έπρεπε να γίνουν από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εμείς κωφεύαμε. Και έτσι φθάσαμε στο πλήρες αδιέξοδο, το οποίο προσπαθούν να διαχειρισθούν από κοινού η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αλλά και πάλι ανθίστανται στις υποδείξεις του ΔΝΤ. Και το αποτέλεσμα το βλέπουμε καθημερινώς. Η κρίσις επιμένει…