Γράφει ο Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος

Δημοσιεύθηκε στο European Business Review στις 27 Φεβρουαρίου 2015

eurogroup

Για μία ακόμη φορά, η κυβέρνηση της χώρας, αντί να μελετήσει πώς θα μπούμε σε φάση ανάπτυξης και με ποιες πρωτοβουλίες θα μπορούσε να κινηθεί η οικονομία, το μόνο που την ενδιαφέρει είναι τα έσοδα του Δημοσίου –άρα η επιβολή φόρων.

 

Το δε τελευταίο ελληνικό υπόμνημα προς το Eurogroup είναι αποκαλυπτικό, από την άποψη αυτή, αλλά και ενδεικτικό της αδυναμίας να ξεφύγει η Ελλάδα από την θηλιά του χρέους της: από το σχετικό κείμενο απουσιάζει πλήρως η λέξη «ανάπτυξη» και, ως εκ τούτου, καμία μνεία δεν γίνεται για επενδύσεις.

Όπως πολύ σωστά επισημαίνει και η Εστία σε κύριο άρθρο της, το μεγαλύτερο τμήμα του κειμένου αφορά στους φόρους, οι οποίοι πλέον εκτός από αυτοσκοπός έγιναν και εθνικό όραμα.

Πιο αναλυτικά, στην πρώτη σελίδα του σημειώματος διαβάζουμε:

Η Ελλάδα θα μεταρρυθμίσει την πολιτική του ΦΠΑ, θα τροποποιήσει την φορολόγηση των συλλογικών επενδύσεων και των δαπανών της φορολογίας εισοδήματος, θα διευρύνει τον ορισμό της φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής, θα εκσυγχρονίσει τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος και θα εξαλείψει τις εξαιρέσεις, θα βελτιώσει την νομοθεσία για τις ενδοομιλικές συναλλαγές και θα εργασθεί προς την δημιουργία μιας νέας κουλτούρας φορολογικής συμμόρφωσης.

Στην σελίδα 2 διαβάζουμε: Η Ελλάδα θα υιοθετήσει τροποποιήσεις στον Νόμο για τον Προϋπολογισμό, θα καταρτίσει μία στρατηγική για την εκκαθάριση των καθυστερούμενων και επιστροφών φόρου, θα μετατρέψει σε λειτουργική οντότητα το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, θα ενισχύσει την διαφάνεια της διαδικασίας του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Εσόδων, θα ενισχύσει την ανεξαρτησία της τελευταίας, θα την επανδρώσει επαρκώς και θα αυξήσει τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους.

Στην σελίδα 3 διαβάζουμε: Η Ελλάδα δεσμεύεται ότι οι τράπεζες θα λειτουργήσουν με υγιείς εμπορικές/ τραπεζικές αρχές, ότι θα κάνει πλήρη χρήση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να εξασφαλίσει την σταθερότητα του τραπεζικού τομέα, ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα αντιμετωπισθούν με τρόπο που θα λαμβάνει πλήρως υπ’ όψιν την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών, την κατάσταση στην αγορά ακινήτων και τον αρνητικό αντίκτυπο στην δημοσιονομική θέση της χώρας.

Επισημαίνεται, επίσης, ο εκσυγχρονισμός του Πτωχευτικού Δικαίου, ο οποίος θα έπρεπε να είχε γίνει από δεκαετίας. Ακόμα, μεταξύ άλλων, μαθαίνουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα βελτιώσει την οργάνωση των δικαστηρίων, θα τηρήσει την δέσμευση για την αξιοπιστία των στατιστικών, θα αντιμετωπίσει τις ανάγκες από την πρόσφατη αύξηση της απόλυτης φτώχειας, θα αξιολογήσει το πιλοτικό πρόγραμμα για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και θα εξασφαλίσει ότι η μάχη κατά της ανθρωπιστικής κρίσης δεν θα έχει αρνητικό δημοσιονομικό αντίκτυπο.

Αυτά, σε αδρές γραμμές, αναφέρουν οι έξι σελίδες του e-mail που απέστειλε ο υπουργός Οικονομικών στον πρόεδρο του Eurogroup.

Και διερωτώμεθα: Άραγε συνιστούν αυτά έστω και περίγραμμα οικονομικής πολιτικής; Πώς θα επέλθει ανάπτυξη; Και σε ποιους τομείς; Αυτή είναι στην παρούσα φάση της ελληνικής οικονομίας η αναπτυξιακή πολιτική;

Νοείται ανάπτυξη χωρίς γενναία κίνητρα για επενδύσεις, χωρίς κατάργηση της γραφειοκρατίας και χωρίς απελευθέρωση της αγοράς από συντεχνιακές αγκυλώσεις;

Πολύ φοβούμεθα ότι, αν η κυβέρνηση δεν απαλλαγεί από τα ιδεολογικά της βαρίδια και τους ανθρώπους του παρελθόντος στους κόλπους της, η προσεχής έξοδός μας από την ευρωζώνη θα καταστεί εκ των πραγμάτων αναπόφευκτη.

 

 

Πηγή: European Business Review