Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 27 Φεβρουαρίου 2015

football

Ἡ βία στά γήπεδα πρέπει νά ἐκλείψει

 

Ἀναρωτιέται κανείς γιατί ἐπί τόσα χρόνια, ἤ μᾶλλον δεκαετίες, κανένας δέν εἶχε τό θάρρος νά κάνει αὐτό πού ἀπεφάσισε ἐν μιᾶ νυκτί ὁ κ. Τσίπρας. Νά διακόψει τό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, μέχρι οἱ ποδοσφαιρικές ὁμάδες νά λάβουν τά μέτρα πού προβλέπει ὁ σχετικός νόμος, ὥστε ἡ διεξαγωγή τῶν ποδοσφαιρικῶν ἀγώνων νά καταστεῖ ἀσφαλής. Καί νά μήν ξαναδοῦμε τά ὅσα ἀπαράδεκτα ἔγιναν τήν Κυριακή στό γήπεδο τῆς λεωφόρου Ἀλεξάνδρας στόν κατ’ εὐφημισμό «ποδοσφαιρικό» ἀγώνα μεταξύ Παναθηναϊκοῦ καί Ὀλυμπιακοῦ, ὅπου μόνο ἀπό τύχη δέν ὑπῆρξαν ἀνθρώπινα θύματα. Οἱ φωτοβολίδες ἐκτοξεύοντο ἀπ’ εὐθείας ἐναντίον ποδοσφαιριστῶν καί παραγόντων, μέ σκοπό ἀκόμη καί νά τούς φονεύσουν!

Τήν δεκαετία τοῦ ’80, ὅταν ἡ Βρεταννία εἶχε ἀρχίσει νά μαστίζεται ἀπό τήν βία τῶν γηπέδων και τόν λεγόμενο «χουλιγκανισμό», συνέβη μία τραγωδία. Τήν ἄνοιξη τοῦ 1985, στό γήπεδο Χαίηζελ τοῦ Βελγίου, σέ ἀγώνα γιά τό εὐρωπαϊκό πρωτάθλημα μεταξύ τῆς Βρεταννικῆς Λίβερπουλ καί τῆς Ἰταλικῆς Γιουβέντους, Βρεταννοί «χούλιγκανς» παρεβίασαν ἕνα κιγκλίδωμα και δημιουργήθηκε τεράστιος συνωστισμός σέ μία κερκίδα τοῦ γηπέδου, μέ ἀποτέλεσμα νά συνθλιβοῦν ἑκατοντάδες φίλαθλοι. Ὁ τελικός ἀπολογισμός ἦταν 39 νεκροί καί 600 τραυματίες.

Τότε πρωθυπουργός τῆς Βρεταννίας ἦταν ἡ Μάργκαρετ Θάτσερ, γνωστή καί ὡς «σιδηρᾶ Κυρία». Χωρίς κανένα δισταγμό ἀνεκοίνωσε ὅτι ὅλες οἱ Βρεταννικές ὁμάδες ποδοσφαίρου θά ἀπεκλείοντο ἀπό τά εὐρωπαϊκά πρωταθλήματα ἐπί πέντε χρόνια!

Ἡ κύρωσις αὐτή εἶχε σοβαρώτατο οἰκονομικό ἀντίκτυπο. Διότι τό ποδόσφαιρο, ὄχι μόνο στήν Βρεταννία ἀλλά καί διεθνῶς εἶναι μία μεγάλη οἰκονομική βιομηχανία. Καί τά περισσότερα ἔσοδα τῶν ὁμάδων προέρχονται ἀπό τήν συμμετοχή τους στά εὐρωπαϊκά πρωταθλήματα, λόγω καί τῶν τηλεοπτικῶν δικαιωμάτων ἀναμεταδόσεως τῶν ἀγώνων. Ἡ «σιδηρᾶ Κυρία» λοιπόν, ἀψήφησε τίς οἰκονομικές συνέπειες και ἔκανε αὐτό πού ἦταν σωστό. Ἡ Βρεταννία δέν ἐπρόκειτο νά ἀνεχθεῖ τόν διασυρμό της καί θά ἐλάμβανε ὅσα μέτρα ἐχρειάζοντο γιά νά παταχθεῖ ὁ χουλιγκανισμός. Ἀπό τότε στά βρεταννικά γήπεδα ποδοσφαίρου ἰσχύουν δρακόντεια μέτρα ἀσφαλείας. Ὄχι τόσο κατασταλτικά, ὅσο προληπτικά. Κάμερες παρακολουθήσεως, εἰδικές ταυτότητες φιλάθλων καί αὐστηρότατες ποινές γιά κάθε παρεκτροπή.

Τά μέτρα πού ἔλαβε τότε ἡ Θάτσερ εἶχαν καί πολιτικό κόστος, τό ὁποῖο ἐπίσης ἐκείνη ἀψήφησε.

Διότι ὁ ἀποκλεισμός τῶν βρεταννικῶν ὁμάδων και δή ἐπί πενταετία ἀπό τά εὐρωπαϊκά πρωταθλήματα ἐπόνεσε τό βρεταννικό φίλαθλο κοινό. Ἀλλά ὅσο καί ἄν ἦταν αὐστηρή ἡ ποινή, κατά βάθος ὅλοι καταλάβαιναν ὅτι ἦταν ὀρθή. Ἄλλωστε ὑπῆρχαν τόσοι νεκροί καί τραυματίες στό Χαίηζελ, ὥστε τό θέμα δέν μποροῦσε νά μείνει ἀτιμώρητο. Καί σέ κάθε περίπτωση, ἔπρεπε νά ληφθοῦν μέτρα γιά νά εἶναι βέβαιο ὅτι δέν θά ἐπαναληφθεῖ κάτι ἀνάλογο. Το κράτος ἐξήντλησε τήν αὐστηρότητά του, γιά νά ἀναγκασθοῦν οἱ ποδοσφαιρικές ὁμάδες νά λάβουν προληπτικά μέτρα καί ἀπό μόνες τους. Ἔτσι ἐνήργησε ἡ τότε Πρωθυπουργός τῆς Βρεταννίας καί κατόρθωσε νά βάλει τέλος στόν χουλιγκανισμό.

Στήν Ἑλλάδα, ἐπί δεκαετίες ἔχουμε ἀπαράδεκτα ἔκτροπα σέ ποδοσφαιρικούς ἀγῶνες. Ὕβρεις, προπηλακισμοί, ἐκτόξευσις παντός εἴδους ἀντικειμένων (πέτρες, καρέκλες καί ὁ,τιδήποτε ἄλλο) κατά φιλάθλων παικτῶν καί παραγόντων, ὁδομαχίες πρίν και μετά τόν ἀγώνα, φωτοβολίδες μέ φονικές διαθέσεις καί πλεῖστα ὅσα ἄλλα. Ἡ κατάστασις ἄλλοτε εἶναι πιό ἔντονη καί ἄλλοτε πιό ἤρεμη. Ἀλλά τό κακό δέν σταματᾶ, ἀφοῦ ἡ πολιτεία δέν ἀντιδρᾶ. Καμμία κυβέρνησις δέν εἶχε μέχρι τώρα τό σθένος νά κάνει αὐτό πού ἔκανε πρό 30 ἐτῶν ἡ Μάργκαρετ Θάτσερ στήν Βρεταννία. Νά πεῖ μέχρις ἐδῶ καί νά ἀψηφήσει τό πολιτικό καί οἰκονομικό κόστος τῶν ἀποφάσεων πού ἔπρεπε νά λάβει. Βέβαια ἐκεῖ εἴχαμε νεκρούς καί τραυματίες, ἐνῶ ἐδῶ τέτοια τραγωδία δέν εἴχαμε. Ὅμως ἤμασταν στά πρόθυρα τοῦ νά ἔχουμε. Τό ὅτι δέν ὑπῆρξαν τραυματίες ἤ νεκροί τήν περασμένη Κυριακή μόνο σέ τύχη ἀποδίδεται.

Ἡ «Ἑστία» δέν θά διστάσει νά πεῖ εὐθέως ἕνα «εὖγε» στόν κ. Τσίπρα γιά τήν ἀπόφασή του. Παρά τήν ἰδεολογική διαφωνία μας μέ τόν ἴδιο καί το κόμμα του, ὑπάρχουν πράγματα πού μπορεῖ να κάνει, τά ὁποῖα δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ ἰδεολογίες. Εἶναι ζητήματα σθένους καί ἀποφασιστικότητος, ὥστε νά μπεῖ κάποια τάξις. Καί ἡ ἀπόφασίς του νά διακοπεῖ τό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου μέχρις ὅτου πληρωθοῦν οἱ προϋποθέσεις γιά την ἀνθρώπινη καί ἀσφαλῆ συνέχισή του, δείχνει ὅτι ὁ Πρωθυπουργός ἔχει τήν ἀποφασιστικότητα να βάλει τάξη. Ἀρκεῖ νά μήν ἐνδώσει στίς πιέσεις καί νά ἐμμείνει στήν ἐφαρμογή τῶν ὅσων πρέπει νά γίνουν. Ἄν ξαναρχίσει τό πρωτάθλημα προτοῦ γίνουν αὐτά, τό ἀποτέλεσμα θά εἶναι χειρότερο.