Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 10 Μαρτίου 2015

elections

Ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τήν ἐπίμαχη δήλωση τοῦ κ. Βαρουφάκη

 

Ὁ κ. Βαρουφάκης, ἠθελημένα ἤ ἄθελά του ἀπεκάλυψε τό σχέδιο Τσίπρα γιά νέα προσφυγή στίς κάλπες.

Παρά τήν προσπάθειά του χθές τό βράδυ μετά τό Eurogroup, νά διασκεδάσει τίς ἐντυπώσεις, γεγονός παραμένει ὅτι στήν ἐρώτηση τοῦ Ἰταλοῦ δημοσιογράφου τῆς Corriere della Sera τί θά συμβεῖ ἄν οἱ Βρυξέλλες δέν ἀποδεχθοῦν τό ἑλληνικό σχέδιο, ἀπήντησε:

«Τότε θά ὑπάρξει πρόβλημα. Ἀλλά, ὅπως λέει ὁ πρωθυπουργός μου, δέν εἴμαστε γαντζωμένοι στίς καρέκλες μας. Θά μπορούσαμε νά ξαναπᾶμε σέ ἐκλογές ἤ νά προκηρύξουμε δημοψήφισμα».

Τό κυριώτερο στοιχεῖο τῆς ἐπίμαχης αὐτῆς δηλώσεως τοῦ κ. Βαρουφάκη, στό ὁποῖο δέν δόθηκε ἡ δέουσα σημασία, ἦταν τό «ὅπως λέει ὁ πρωθυπουργός μου». Διότι ἐδῶ ἀποκαλύπτεται εὐθέως ποιό εἶναι τό σχέδιο τοῦ κ. Τσίπρα ἄν δέν ἐξελιχθοῦν ὁμαλά οἱ σχέσεις με τίς Βρυξέλλες: Ἐκλογές ἤ δημοψήφισμα!

Ἡ πρόβλεψις τῆς «Ἑστίας»

Ἡ «Ἑστία», τήν Τετάρτη 28 Ἰανουαρίου, τρεῖς μόλις ἡμέρες μετά τίς ἐκλογές καί μία ἡμέρα μετά τήν ὁρκωμοσία τῆς Κυβερνήσεως Τσίπρα, κυκλοφόρησε μέ κεντρικό τίτλο «Νέες ἐκλογές καί αὐτοδυναμία – Ὁ ἑπόμενος στόχος τοῦ κ. Τσίπρα». Τό δε κύριο ἄρθρο ἀνέφερε:

«Ὅποιος θεωρεῖ ὅτι ἡ Κυβέρνησις πού ὁρκίσθηκε χθές ἔχει πιθανότητες νά μακροημερεύσει, μᾶλλον πλανᾶται. Καί μόνον τό γεγονός ὅτι θά ἔχει λάβει ψῆφο ἐμπιστοσύνης ἀπό 149 βουλευτές τοῦ Σύριζα καί 13 τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων, εἶναι ἀρκετό γιά νά προδιαγράψει τό βραχύ τοῦ βίου της. Διότι ἡ συμμαχία αὐτή εἶναι ἑτερόκλητη. Ἄραγε τί σχέση μπορεῖ νά ἔχει ἕνα κόμμα τῆς ριζοσπαστικῆς ἀριστερᾶς μέ ἕνα κόμμα διαμαρτυρίας τῆς δεξιᾶς;».

Καί τό ἄρθρο συνέχιζε:

«Ὁ σχηματισμός Κυβερνήσεως μέ τούς Ἀνεξάρτητους Ἕλληνες δέν εἶναι παρά τό μεταβατικό στάδιο γιά νά ἐξασφαλίσει ὁ κ. Τσίπρας τήν ἀπόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία καί νά κυβερνήσει αὐτοδύναμα, ὥστε νά ἐφαρμόσει πλήρως τό πρόγραμμά του. Ἁπλῶς χρησιμοποιεῖ τόν κ. Καμμένο γιά νά ἀποφύγει τό πολιτικό ἀδιέξοδο στό ὁποῖο θά μποροῦσε νά ἔχει ὁδηγήσει τό ἀποτέλεσμα τῶν προχθεσινῶν ἐκλογῶν, ἄν δέν εἶχε ἐπέλθει ἡ συμφωνία Σύριζα-ΑΝΕΛ. Θέλει νά κερδίσει χρόνο γιά νά πραγματοποιήσει κάποιες σημαντικές πολιτικές κινήσεις πού θά τόν ἑδραιώσουν στήν πρωθυπουργία. Καί στήν συνέχεια, θά προκαλέσει νέες ἐκλογές γιά νά ἐκλεγεῖ αὐτοδύναμος».

Οἱ τρεῖς κινήσεις

 Ἡ «Ἑστία», περίπου προφητικά προέβλεπε ὅτι οἱ κινήσεις τοῦ κ. Τσίπρα θά ἦταν οἱ ἑξῆς:

Πρώτη κίνησις: Ἡ πρότασις καί ὑπερψήφισις Προέδρου τῆς Δημοκρατίας προερχομένου ἀπό τόν ἀντίπαλο πολιτικό χῶρο. Τίς τελευταῖες ἡμέρες διοχετεύεται ἐντέχνως ἀπό τόν Σύριζα ὅτι ὁ κ. Τσίπρας θά ἦταν διατεθειμένος νά προτείνει γιά τό ἀξίωμα αὐτό ἀκόμη καί τόν κ. Καραμανλῆ, παρ’ ὅτι εἶναι γνωστό ὅτι ἐκεῖνος δέν ἐνδιαφέρεται. Ἡ φημολογία εἶναι σκόπιμη, γιά νά προβληθεῖ τό «συναινετικό πνεῦμα» τοῦ κ. Τσίπρα.

Δεύτερη κίνησις: Ἡ διαπραγμάτευσις μέ τούς Εὐρωπαίους. Ἤδη διαφαίνεται ὅτι ἀκόμη καί οἱ μέχρι χθές ἀνένδοτοι Γερμανοί προτίθενται νά ὑποχωρήσουν σέ κάποια σημεῖα πού θά θέσει ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα. Ἄν λοιπόν ὑπάρξουν καί ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς κάποιες ὑποχωρήσεις, δέν ἀποκλείεται ἡ ἔκβασις τῶν διαπραγματεύσεων νά εἶναι θετική. Ὁπότε καί αὐτό θά ἀποτελέσει μεγάλη πολιτική νίκη γιά τόν ἀρχηγό τοῦ Σύριζα. Ἐκεῖ πού ἀπέτυχε ἡ Κυβέρνησις Σαμαρᾶ –θά μᾶς ποῦν– διότι κατ’ οὐσίαν δέν διαπραγματεύθηκε, ἐμεῖς πετύχαμε διότι διαπραγματευθήκαμε σθεναρά! Ὁπότε ἡ δημοτικότης τοῦ κ. Τσίπρα, ὡς πρωθυπουργοῦ πλέον, θά ἐκτιναχθεῖ στά ὕψη.

Τρίτη κίνησις: Ἡ δημιουργία ἐντυπώσεων στό ἐσωτερικό, μέ τήν ἀποκάλυψη κάποιων μεγάλων ὑποθέσεων διαφθορᾶς, φοροδιαφυγῆς κ.λπ. Ἔτσι θά δοθεῖ ἡ αἴσθησις στήν κοινή γνώμη ὅτι αὐτή ἡ Κυβέρνησις εἶναι ὄντως ἀποφασισμένη νά ἐφαρμόσει τόν νόμο πρός κάθε κατεύθυνση, σέ ἀντίθεση μέ τήν προκάτοχό της ἡ ὁποία συγκάλυπτε τά πράγματα.

Ἐντός μηνῶν!

 Καί ἡ ἀνάλυσις τῆς «Ἑστίας» συνέχιζε:

«Ὅμως αὐτά δέν ἀρκοῦν γιά νά λύσουν τό πρόβλημα τῆς οἰκονομίας, οὔτε γιά νά φέρουν ἀνάπτυξη. Ὁπότε ὁ κ. Τσίπρας δέν ἔχει χρόνο. Θά πρέπει τάχιστα να ἑδραιώσει τήν θέση τοῦ Σύριζα στήν ἐξουσία. Καί θα τήν πετύχει μόνο μέ νέες ἐκλογές, πού λογικά θά πρέπει νά γίνουν ἐντός τῶν προσεχῶν μηνῶν ἤ τό ἀργότερο –λέγαμε τότε – μέχρι τό φθινόπωρο».

Καί τό ἄρθρο κατέληγε:

«Ὁ ἑπόμενος λοιπόν στόχος τοῦ κ. Τσίπρα θά εἶναι νά κεφαλαιοποιήσει τήν θετική πρωθυπουργική εἰκόνα του τῶν πρώτων μηνῶν καί νά ἀξιοποιήσει τά πιθανά ἐσωκομματικά προβλήματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ὥστε ὁ Σύριζα νά ἐπανεκλεγεῖ πανηγυρικά μέ ἕνα ποσοστό ἄνω τοῦ 40%! Καί νά σχηματίσει πλέον αὐτοδύναμη Κυβέρνηση, μέ πραγματικό ὁρίζοντα τετραετίας».

Αὐτά ἔγραφε ἡ «Ἑστία» τρεῖς μόλις ἡμέρες μετά τις ἐκλογές τῆς 25ης Ἰανουαρίου. Σήμερα, 1,5 μήνα ἀργότερα, ὅλα φαίνεται νά ἐπιβεβαιώνονται. Τό σχέδιο Τσίπρα περί νέων ἐκλογῶν ἀποκαλύφθηκε διά στόματος Βαρουφάκη. Ἡ μόνη αἵρεσις εἶναι τό ἄν θά εἶναι ἡ χώρα ὄρθια ὅταν ἀποφασισθεῖ ἡ προσφυγή στίς κάλπες. Διότι ὅπως πᾶμε, μπορεῖ νά προηγηθεῖ ἡ πτώχευσις!