Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 18 Μαρτίου 2015

bus

Ἡ ἀποκατάστασις δέν φέρνει τήν ἀνάπτυξη

 

Ἡ Κυβέρνησις Σύριζα δέν ἔχει ἐπί τοῦ παρόντος κάνει τίποτε γιά νά κινηθεῖ ἡ παραγωγική διαδικασία τῆς οἰκονομίας. Καί μᾶλλον δέν πρόκειται νά κάνει. Διότι ἡ λογική τῶν οἰκονομολόγων τοῦ Σύριζα εἶναι ὅτι ἡ ἀνάπτυξις θά προέλθει κυρίως διά τῆς τονώσεως τῆς ἐσωτερικῆς ζητήσεως. Ὅτι, δηλαδή, ἄν ἀμβλυνθοῦν τά μέτρα λιτότητος, πού ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ὑπαίτια τῆς ὑφέσεως, καί αὐξηθοῦν οἱ μισθοί καί οἱ συντάξεις, οἱ ἄνθρωποι θά ἀρχίσουν πάλι νά ξοδεύουν καί ἡ οἰκονομία θά κινηθεῖ. Τόσο ἁπλά!

Μάλιστα μία ὑπουργός προχώρησε ἀκόμη περισσότερο. Εἶπε ὅτι ἔτσι θά περιορισθεῖ καί ἡ ἀνεργία. Διότι ναί μέν ἀπό τήν αὔξηση τῶν μισθῶν θά ἐπιβαρυνθεῖ τό κόστος λειτουργίας τῶν ἐπιχειρήσεων, ἀλλά τελικά αὐτές θά ὠφεληθοῦν, ἀφοῦ τά ἐπί πλέον χρήματα πού θά δώσουν στούς ἐργαζομένους θά ἐπιστρέψουν σέ αὐτές. Οἱ ἐργαζόμενοι θά ἀρχίσουν να ξοδεύουν περισσότερο καί τά χρήματα πάλι στίς ἐπιχειρήσεις θά καταλήξουν. Εἴτε εἶναι καταστήματα, ἑστιατόρια ἤ καφενεῖα! Αὐτό ἀκριβῶς ἐλέχθη.

Ὁ Φρεντερίκ Μπαστιά

Ὅλα αὐτά παραπέμπουν στήν θεωρία τῆς «Σπασμένης Τζαμαρίας»* τοῦ Γάλλου οἰκονομολόγου Φρεντερίκ Μπαστιά (1801-1850). Ὁ Μπαστιά, μέλος τῆς Γαλλικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως καί ἐκ τῶν πρώτων ἐκπροσώπων τοῦ οἰκονομικοῦ φιλελευθερισμοῦ, προσπαθοῦσε ἀπό τότε νά καταδείξει πόσο ἄτοπο ἦταν να ἀναμένει κανείς πραγματική ἀνάπτυξη ἀπό πρωτοβουλίες ὅπως αὐτές πού εὐαγγελίζεται σήμερα ὁ Σύριζα. Καί γιά νά τό καταστήσει κατανοητό καί στούς πλέον ἀδαεῖς, παρέθετε τό παράδειγμα τῆς «Σπασμένης Τζαμαρίας», τό ὁποῖο συνίστατο στό ἑξῆς:

Οἱ ἀριστεροί οἰκονομολόγοι τῆς ἐποχῆς θεωροῦσαν ὅτι τό σπάσιμο μιᾶς τζαμαρίας ἦταν καλό για τήν οἰκονομία, ἀφοῦ δημιουργοῦσε παραγωγή, εἰσοδήματα καί θέσεις ἐργασίας. Διότι, ὅπως διετείνοντο, ἄν ἔσπαγε τό τζάμι ἑνός παραθύρου, γιά νά ἐπιδιορθωθεῖ καί νά ἀποκατασταθεῖ θά παρήγετο ἕνα καινούργιο τζάμι, κάποιοι θά ἔπρεπε νά ἐργασθοῦν για τήν παραγωγή του, αὐτό θά ἔπρεπε νά μεταφερθεῖ και νά τοποθετηθεῖ στήν θέση τοῦ σπασμένου, καί ὅλα αὐτά ἐσήμαιναν ἀπασχόληση καί εἰσόδημα. Ὅμως ὁ Φρεντερίκ Μπαστιά ἀντέτεινε ὅτι αὐτό ἦταν ἐξαιρετικά ἀφελές καί ἐπιπόλαιο. Διότι ἄν τά πράγματα ἦταν τόσο ἁπλά, τότε θά μπορούσαμε να σπᾶμε διαρκῶς τζαμαρίες, ὥστε νά δημιουργοῦνται θέσεις ἐργασίας! Ἐνῶ ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς οἱ ἐν λόγω θέσεις ἐργασίας – γιά τήν ἐπιδιόρθωση τῶν σπασμένων τζαμιῶν – δημιουργοῦνται εἰς βάρος ἄλλων θέσεων ἐργασίας, οἱ ὁποῖες θά προσέθεταν ἀξία καί θά γεννοῦσαν πλοῦτο. Τό κρίσιμο ἑπομένως, εἶναι ἡ ἐργασία καί ἡ ἀμοιβή της νά δημιουργοῦν νέο πλοῦτο καί ὄχι νά συντηροῦν τόν ὑπάρχοντα, καί μάλιστα ἀπαξιούμενο. Αὐτή εἶναι ἐν τέλει ἡ διαφορά μεταξύ ἀναπτυξιακῆς καί ὑφεσιακῆς πολιτικῆς.

Τό μουντζούρωμα κτιρίων

Ἀλλά ἄς ἐπανέλθουμε στά δικά μας. Προχθές ἄρχισαν οἱ ἐργασίες ἀποκαταστάσεως τῶν ὄψεων τοῦ Πολυτεχνείου, μετά τό μουντζούρωμά τους με «γκράφιτι». Βάσει τῆς θεωρίας τοῦ Σύριζα νά ὑπάρχει ἀπασχόλησις ἀνεξαρτήτως τοῦ ἄν προστίθεται ἀξία στήν οἰκονομία, τά κτίρια τῆς Πρωτευούσης θά ἔπρεπε νά ἀφεθοῦν στό ἔλεος τῶν βανδάλων, γιά να τά μουντζουρώνουν καί νά σπᾶνε τζαμαρίες. Διότι, ὅπως συμβαίνει σήμερα μέ τό Πολυτεχνεῖο, γιά την ἀποκατάστασή τους ἐνεργοποιοῦνται ὁλόκληρα συνεργεῖα καί κάποιοι ἐξασφαλίζουν ἐργασία!

Ἐν πολλοῖς αὐτό ἤδη ἰσχύει. Πρόσφατα, ἀντιεξουσιαστές ἀφέθηκαν ἀνενόχλητοι νά σπάσουν τις προθῆκες κεντρικῶν κοσμηματοπωλείων. Ἔτσι μοιραίως κάποιοι ἐξασφάλισαν ἐργασία γιά νά τίς ἀποκαταστήσουν. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τά ἀμέτρητα μουντζουρωμένα κτίρια καί μνημεῖα τῆς Πρωτευούσης. Μόλις χθές, βάνδαλοι μουτζούρωσαν τόν ἱστορικό Βυζαντινό Ναό τῆς Καπνικαρέας. Ἑπομένως κάποιοι θά ἐργασθοῦν γιά νά ἐπιδιορθωθοῦν ὅλα αὐτά. Ἄς ἀφεθοῦν λοιπόν τά πάντα ἀφύλακτα, ὥστε νά δημιουργοῦνται θέσεις ἐργασίας γιά τήν ἀποκατάστασή τους!

Ἄν αὐτά ἠχοῦν παράλογα, ἀναλογισθεῖτε ὅτι ἡ οἰκονομική πολιτική τοῦ Σύριζα σέ κάτι ἀνάλογο στηρίζεται: Σέ αὐξήσεις μισθῶν καί δημιουργία θέσεων ἐργασίας, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἄν ἀντιστοιχοῦν σέ αὔξηση τῆς παραγωγικότητος καί δημιουργία νέου πλούτου. Στόν Σύριζα ἀπεχθάνονται τήν δημιουργία πλούτου.

Νομίζουν ὅτι ἡ ἀνάπτυξις θά προέλθει ἀπό τήν ἀποκατάσταση τῶν σπασμένων τζαμιῶν! Καί ἔτσι μᾶς ὁδηγοῦν σέ ὕφεση.

 

*Κυκλοφορεῖ σέ μετάφραση ἀπό τίς Πανεπιστημιακές Ἐκδόσεις Κρήτης.