Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 22 Απριλίου 2015

pistotiki-asfyxia

Ἡ χώρα ἔχει τεθεῖ σέ πιστωτική ἀσφυξία

 

Τήν 29η Νοεμβρίου 2014, μιλώντας ὁ ἀρχηγός τοῦ Σύριζα σέ κομματική ἐκδήλωση στήν Λαμία, θεώρησε ἔξυπνο νά πεῖ:

«Δέν θά χορεύουμε ἐμεῖς στόν ρυθμό πού θέλουν οἱ ἀγορές, ἀλλά θά βαρᾶμε ἐμεῖς τό νταούλι καί οἱ ἀγορές θά χορεύουν»!

Λίγες ἡμέρες ἀργότερα, τήν 13η Δεκεμβρίου, μιλώντας σέ ἄλλη κομματική ἐκδήλωση στό Ἡράκλειο Κρήτης ὁ κ. Τσίπρας ἔδωσε στό εὐφυολόγημά του τοπικό χαρακτήρα. Εἶπε ἐπί λέξει:

«Μερικοί νομίζουν ὅτι οἱ ἀγορές θά βαρᾶνε τό νταούλι κι ἐμεῖς θά χορεύουμε στό σκοπό τους. Ἔ λοιπόν, ἐμεῖς θά παίζουμε στό ἑξῆς τό νταούλι, ἤ μᾶλλον τή λύρα τῆς Κρήτης, κι ἐκεῖνοι θά χορεύουν πεντοζάλη»!

Σήμερα, 4,5 μῆνες ἀργότερα καί ἀφοῦ ὁ κ. Τσίπρας ἔγινε Πρωθυπουργός, τό ἐρώτημα εἶναι ποιοί βαρᾶνε τό νταούλι καί ποιός χορεύει Πεντοζάλη. Τήν ἀπάντηση τήν γνωρίζουν δυστυχῶς ὅλοι οἱ Ἕλληνες. Οἱ δανειστές μας –καί ὄχι οἱ ἀγορές– μᾶς χορεύουν στόν ρυθμό τους. Μᾶς ἔχουν φέρει σέ τέτοιο καθεστώς πιστωτικῆς ἀσφυξίας, ὥστε τελικά θά μᾶς ἀναγκάσουν νά χορέψουμε ἐμεῖς Πεντοζάλη.

Ἀνεύθυνη στάσις

Ὅταν ὁ κ. Τσίπρας ἔλεγε τά ἀνωτέρω περί ἀγορῶν καί Πεντοζάλη, ἡ «Ἑστία» τόν εἶχε στηλιτεύσει για ἀπίστευτη ἀνευθυνότητα:

«Εἶναι δυνατόν νά λέει τέτοια πράγματα ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως καί νά μήν ἀντιλαμβάνεται τίς ἐπιπτώσεις πού ἔχουν στίς ἀγορές; Ἐπί τέλους, τόσο ἀνεύθυνος εἶναι;».

Καί ἡ «Ἑστία» συνέχιζε:

«Ἄραγε τί εἶναι οἱ ἀγορές, πού θά χορεύουν στα κελεύσματα τοῦ κ. Τσίπρα; Οἱ ἀγορές εἶναι τό ὄχημα πού ὁδήγησε τήν χώρα μας στήν χρεωκοπία. Καί οὔτε «νταούλια» καταλαβαίνουν, οὔτε «πεντοζάλη» χορεύουν. Ἁπλῶς ρυθμίζουν τά ἐπιτόκια με τά ὁποῖα δανείζεται κάθε χώρα. Καί ὅσο πιό φερέγγυος εἶναι, τόσο πιό χαμηλά εἶναι τά ἐπιτόκια μέ τά ὁποῖα μπορεῖ νά δανεισθεῖ».

Τά ἐπαναλαμβάνουμε αὐτά διότι σήμερα ἔχουμε το παράδειγμα τῆς Ἰρλανδίας καί τῆς Πορτογαλίας, οἱ ὁποῖες ὁλοκλήρωσαν τά μνημόνια καί ἐπανῆλθαν ἐπιτυχῶς στίς ἀγορές γιά τόν δανεισμό τους, ὅπως πράττει κάθε κανονική χώρα. Ἡ δέ Ἑλλάς θά μποροῦσε κάλλιστα νά βρίσκεται στήν ἴδια κατάσταση ἄν δεν εἶχαν μεσολαβήσει οἱ ἐκλογές καί δέν εἶχε ἀνέλθει στήν ἐξουσία τό κόμμα πού ἀπειλοῦσε τίς ἀγορές με «νταούλια» καί «πεντοζάλη».

Πάντως εὐθύνες φέρει καί ἡ Κυβέρνησις Σαμαρᾶ, πού ἐνῶ πέρυσι εἶχε ἐξέλθει μέ ἐπιτυχία στίς ἀγορές γιά μικροῦ ὕψους δανεισμό, δέν ὁλοκλήρωσε τήν πολιτική πού θά ὁδηγοῦσε στήν ὁμαλή ἔξοδο ἀπό τό μνημόνιο καί τήν ἐπάνοδο στίς ἀγορές γιά τόν δανεισμό τῆς χώρας. Παρασύρθηκε ἀπό τήν τότε Ἀντιπολίτευση καί ἄρχισε νά ἀποκλίνει ἀπό τήν πολιτική αὐτή.

Σοβαρώτατα λάθη

Ὅλοι ἐνθυμοῦνται τό, ἔστω καί ρητορικό, «ἐγώ σκίζω τά μνημόνια κάθε μέρα» τοῦ Α. Σαμαρᾶ, στήν τελευταία προεκλογική συγκέντρωση στό Σύνταγμα πρό τῶν εὐρωεκλογῶν τοῦ Μαΐου, καθώς καί τήν μετέπειτα στροφή τῆς πολιτικῆς του καί τήν μή ἐπίτευξη συμφωνίας μέ τήν Τρόϊκα γιά νά συνεχισθεῖ ὁμαλά ἡ χρηματοδότησις τῆς χώρας. Ἦταν αὐτά σοβαρώτατα λάθη, τά ὁποῖα ὅμως προῆλθαν ἀπό τήν πίεση πού ἀσκοῦσε ὁ Σύριζα καί ἀπό τήν σκλήρυνση τῆς στάσεως τῶν δανειστῶν πού ἔβλεπαν τήν ἐπερχόμενη ἀλλαγή τοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ καί ἐνεργοῦσαν ἀναλόγως.

Ὁ κύριος ὑπαίτιος γιά ὅλη αὐτή τήν ἐξέλιξη ἦταν ὁ Σύριζα καί ὁ ἀρχηγός του. Κατηγοροῦσε τήν Κυβέρνηση Σαμαρᾶ γιά ἐνδοτισμό καί τήν ἀποκαλοῦσε «Κυβέρνηση τῶν Μερκελιστῶν». Τήν ὑπενόμευε διαρκῶς, τορπίλλιζε κάθε ὀρθολογικό μέτρο πού προσπαθοῦσε νά λάβει καί ἀπειλοῦσε ὅτι θά ἀνατρέψει κάθε ἀπόφασή της, δημιουργώντας κλίμα ἀνασφάλειας σέ κάθε ἐπενδυτή. Καί τελικά ὁδήγησε τήν χώρα στίς πρόωρες ἐκλογές τῆς 25ης Ἰανουαρίου γιά να ἀνέλθει ἐκεῖνος τήν ἐξουσία.

Τώρα, παρά τίς ἀπειλές γιά νταούλια, αὐτός πού χορεύει στόν ρυθμό τῶν δανειστῶν εἶναι ἡ Ἑλλάς.

Ἡ χώρα ἔχει τεθεῖ σέ καθεστώς πιστωτικῆς ἀσφυξίας. Καί ἄν δέν χορέψει ὁ κ. Τσίπρας «Πεντοζάλη», θά ἀναγκασθεῖ νά χορέψει τόν Χορό τοῦ Ζαλόγγου παρασύροντας ὅλη τήν Ἑλλάδα!