Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 11 Μαΐου 2015

political parties

Τραγική κατάπτωσις τοῦ πολιτικοῦ διαλόγου

 

Καθημερινῶς διαπληκτίζονται στά κανάλια βουλευτές, κομματικά στελέχη καί ἄλλοι  ὐτόκλητοι κριτές τῶν πάντων. Κοινή συνισταμένη τῶν τηλεοπτικῶν καυγάδων εἶναι οἱ ἀλληλοκατηγορίες καί οἱ ἀπόδοσις εὐθυνῶν. Οἱ μέν καταγγέλλουν τούς δέ καί οἱ δέ τους μέν. – Ἐσεῖς φταῖτε γιά τό Μνημόνιο. – Ναί, ἀλλά τώρα καί ἐσεῖς ὁδεύετε πρός νέο Μνημόνιο. – Ἐσεῖς φταῖτε γιά τήν λεηλασία τῆς μεσαίας τάξεως. – Ναί, ἀλλά τώρα καί ἐσεῖς ἀνάλογα μέτρα ἑτοιμάζεστε νά λάβετε. – Ἐσεῖς θεσπίσατε τόν ληστρικό ΕΝΦΙΑ. – Ναί, ἀλλά τότε ἐσεῖς γιατί δέν τόν καταργεῖτε; Τό γαϊτανάκι δέν ἔχει τέλος.

Καί τό χειρότερο εἶναι πώς ἀναλόγου ἐπιπέδου εἶναι και οἱ συνεδριάσεις στήν Βουλή. Δέν ἔχει μεταφερθεῖ ἡ Βουλή στά τηλεπαράθυρα, ἀλλά μᾶλλον τό ἀντίθετο. Τά τηλεπαράθυρα στό Κοινοβούλιο!

Σύγκρισις μέ Βρεταννία

Ὅποιος παρακολούθησε κάποιες στιγμές τῆς προεκλογικῆς διαμάχης στήν Βρεταννία, θά πρέπει να αἰσθάνθηκε ἐθνική ντροπή.

– Στήν Ἑλλάδα, τήν χώρα ὅπου γεννήθηκε ἡ δημοκρατία, ὁ πολιτικός διάλογος ἔχει ἐκφυλισθεῖ πλήρως. Ἀντί ἐπιχειρημάτων, ἀνταλλάσσονται συνθήματα, κατηγορίες καί ὕβρεις. Ὅλα σέ ὑψηλούς τόνους. Σέ τέτοιο ὕφος καί μέ τόση ἐμπάθεια, ὥστε ὁ παρακολουθῶν νά μήν καταλαβαίνει καλά-καλά τί λέγεται. Εἶναι σύνηθες τό φαινόμενο στήν τηλεόραση ὁ ἕνας νά μιλάει «πάνω στόν ἄλλον», ὁπότε δέν ἀκούγεται τελικά κανένας. Λές καί ὁ διακόπτων τό κάνει ἐπίτηδες γιά νά μην ἀκουσθεῖ ἡ γνώμη τοῦ ἄλλου!

– Στήν Βρεταννία, τήν χώρα ὅπου δέν γεννήθηκε, ἀλλά ἐφαρμόζεται ἡ καλύτερη δημοκρατία τοῦ κόσμου, ὅλα εἶναι διαφορετικά. Οἱ τηλεοπτικές συζητήσεις εἶναι ὑψηλοτάτου ἐπιπέδου. Ἐκφράζονται ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες ἀπόψεις, ἀλλά μέ ἀπόλυτο σεβασμό τῶν ὁμιλητῶν. Ἡ προεκλογική ἀντιπαράθεσις γίνεται μέ τρόπο συγκροτημένο, καί ὁ διάλογος σπανίως παρεκτρέπεται.

Μοναδική παραφωνία ἀποτελοῦν οἱ ἐφημερίδες, με πρῶτα τά tabloids, τά ὁποῖα ὅμως ἔχουν ἀρχίσει νά παρασύρουν καί τίς σοβαρές.

Ὅποιος εἶναι ἀκόμη σέ θέση νά συγκρίνει, θλίβεται γιά τό δικό μας κατάντημα καί ἀναλογίζεται μέ δέος ποῦ μᾶς ὁδηγεῖ. Χαρακτηριστικό τοῦ ἐκτραχηλισμοῦ εἶναι ὅτι κάποιοι τηλεπαρουσιαστές, πού στό παρελθόν ἦταν ἐξαιρετικά σοβαροί, ἔχουν ἐνδώσει πλήρως στό κυνήγι γιά τήν δημιουργία ἐντυπώσεων, χάριν τηλεθεάσεως. Παλαιότερα τά δελτία εἰδήσεων ἦταν πραγματικά «δελτία εἰδήσεων». Μετέδιδαν τίς εἰδήσεις, ὥστε νά ἐνημερώνονται οἱ πολίτες. Τώρα τά δελτία τά ἔχουν ὅλα ἐκτός ἀπό εἰδήσεις! Εἶναι δραματοποιημένα, μέ ἐπιλεγμένη μουσική ὑπόκρουση, ὥστε νά προκαλοῦν τόν φόβο και τήν συγκίνηση. Ἤ εἶναι ἁπλῶς δελτία «τηλεκαυγάδων». Οἱ τηλεθεατές δέν ἐνημερώνονται, ἀλλά ταράσσονται ἀπό ὅσα βλέπουν, θυμώνουν ἤ ὀπαδοποιοῦνται!

Μέ τέτοιο ἐπίπεδο ἐνημερώσεως, ἡ χώρα δέν μπορεῖ νά πάει μπροστά. Οἱ συμμετέχοντες στίς «ἐνημερωτικές» τηλεοπτικές ἐκπομπές, δέν ἐνδιαφέρονται γιά τό τι πληροφορεῖται τελικῶς ὁ τηλεθεατής. Σκοπός τους εἶναι νά «ἀποστομώσουν» τόν πολιτικό ἀντίπαλο καί τίποτε ἄλλο. Ἐνῶ ὅσοι συζητοῦν ἠρέμως, συνήθως δέν ξανακαλοῦνται στίς ἐκπομπές. Τό κριτήριο συμμετοχῆς σε αὐτές εἶναι ὁ καυγάς. Αὐτός φέρνει τήν τηλεθέαση και αὐτός ἐπιδιώκεται. Οἱ πολιτικοί γνωρίζουν τούς ὅρους τοῦ τηλεοπτικοῦ παιχνιδιοῦ και προσαρμόζονται στις ἀνάγκες του. Ὁπότε ἡ ὑποβάθμισις εἶναι καθολική. Τό πολιτικό σύστημα ἔχει παραδοθεῖ στά κανάλια καί συμμετέχει στόν τηλεοπτικό ἀνταγωνισμό.

Ξύλινος λόγος

Σέ ἀνάλογο τόνο κινοῦνται καί τά κόμματα. Οἱ ἀνακοινώσεις τους εἶναι ἀπίστευτα «ξύλινες». Πλήν κάποιων ἐξαιρέσεων, αὐτό πού ἐπιδιώκεται εἶναι ὁ ἐντυπωσιασμός. Οἱ μέν εἰρωνεύονται τούς δέ. Κανένα κόμμα δέν παραδέχεται δικά του λάθη. Πάντα ἐκεῖνο ἔχει δίκαιο καί ὁ ἀντίπαλος ἄδικο. Ἡ συνήθης ἐπωδός εἶναι πώς ἐμεῖς θέλουμε νά σώσουμε τήν Ἑλλάδα καί ἐσεῖς νά τήν καταστρέψετε.

Ὅτι ἐμεῖς τά κάνουμε ὅλα σωστά καί ἐσεῖς ὅλα λάθος. Ὁ ἐποικοδομητικός διάλογος, τουλάχιστον στό ἐπίπεδο τῶν κομμάτων ἐξουσίας, εἶναι ἀνύπαρκτος. Ὅταν ἀνέρχεται στήν ἐξουσία τό ἕνα κόμμα, ξηλώνει τό ἔργο τοῦ ἄλλου. Ἀκόμη καί ὅταν κάτι εἶναι ἐξόφθαλμα σωστό, οἱ νέοι κυβερνῆτες τό ἀνατρέπουν γιά νά μήν παραδεχθοῦν ὅτι οἱ ἀντίπαλοί τους ἔκαναν κάτι θετικό. Δέν διστάζουν να γκρεμίσουν ὅ,τι παρέλαβαν, χάριν τοῦ τυφλοῦ τους κομματισμοῦ. Καί ἔτσι ἡ χώρα καταστρέφεται.

Αὐτό πού ἀπουσιάζει εἶναι τό ὅραμα. Ἡ πολιτική ἡγεσία δέν τό ἐκπέμπει. Ἄραγε ποιό εἶναι τό ὅραμα τοῦ κ. Τσίπρα, στόν ὁποῖο ἐμπιστεύθηκε ὁ ἑλληνικός λαός τις τύχες του; Νά φύγουμε ἀπό τό Μνημόνιο; Ἔτσι θά προοδεύσει ὁ τόπος; Ἔτσι θά δημιουργηθεῖ ἐθνικός πλοῦτος, θά γεννηθοῦν θέσεις ἐργασίας καί θά ἐξασφαλισθεῖ ἡ εὐημερία τῶν Ἑλλήνων; Μέ συνθήματα κατά τοῦ Μνημονίου; Καί ποιό εἶναι τό σημερινό ὅραμα τοῦ κ. Σαμαρᾶ; Νά ἀποτύχει ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα γιά νά δικαιωθεῖ ὁ ἴδιος καί νά ξαναγίνει Πρωθυπουργός; Μέ τέτοια νοοτροπία τίποτε δέν πρόκειται νά διορθωθεῖ. Ἁπλῶς θά συνεχίζονται οἱ κοκκορομαχίες, ἐντός καί ἐκτός Βουλῆς.