Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 348/ Κυριακή 31.05.2015

SYRIZA

Φωτογραφία: «Tι λέτε κύριε Γιουνκέρ; Μια χαρά είναι το κόμμα. Τι έχει; Εμάς μας αρέσει» από Το Παρατηρητήριο

 

Κακές κυβερνήσεις ἔχουμε ζήσει πολλές. Οἱ καλές ἦταν ἡ ἐξαίρεση. Ἡ σημερινή εἶναι ἡ χειρότερη πού εἴχαμε ἀπό καταβολῆς τοῦ ἑλληνικοῦ Ἔθνους.

Εἶναι ἡ συνισταμένη  κομμουνιστῶν παντός δόγματος (παλαιομαρξιστῶν, λενινιστῶν, τροτσκιστῶν, μαοϊκῶν, ἀναρχιστῶν κ.λπ.), ἑνός μικροῦ σωβινιστικοῦ κόμματος καί ἄλλων ἀτόμων πού τούς ἑνώνει ὅλους ἡ δίψα τῆς ἐξουσίας.

Ὑπάρχουν οἱ πολιτευτές ὅπως ὁ κ. Πανούσης καί ὁ κ. Κατρούγκαλος, ἀλλά καί πολλοί ἀπό αὐτούς πού προέρχονται ἀπό τό παλιό ΠΑΣΟΚ, οἱ ὁποῖοι, ἄν καταρρεύση ἡ σημερινή κυβέρνηση, δέν θά δυσκολευτοῦν νά μετεστεγαστοῦν. Τό βασικό στέλεχος της εἶναι ὁ κ. Βαρουφάκης, πού ὅπως ἔχει δηλώσει ἤδη, δέν θά τόν στενοχωρήση ἡ ἀπώλεια τῆς ἐξουσίας. Ἔχει ἐξασφαλίσει τήν προσωπική του εὐζωϊα καί ἄν πάψη νά εἶναι ὑπουργός θά διαπρέψη σέ ἄλλον τομέα, π.χ. στήν θεατρική ἐπιθεώρηση. Ἀντιθέτως γιά τήν Κα Κωνσταντοπούλου ἡ τυραννίδα εἶναι τό κάλλιστον ἐντάφιον, ὅπως ἔλεγε ἡ Θεοδώρα τοῦ Ἰουστινιανοῦ. Ἡ ἐπιστροφή της στήν δικηγορία καί ζωή χωρίς δύναμη δέν θά τῆς ἔλεγε τίποτε.

Ὑπουργοί σάν τούς κ.κ. Σγουρίδη, Μπαλτᾶ καί Ἥσυχο ἄν δέν εἶχαν αὐτό τό ἀξίωμα δέν θά τούς ἐγνώριζε οὔτε ὁ θυρωρός τους, ὅπως ἔλεγε γιά τά μέλη μιᾶς προηγούμενης κυβέρνησης ὁ μακαρίτης Κατσιφάρας.

Ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ κ. Τσίπρα ἡ κυβέρνηση πάει ἀπό ἀποτυχία σέ ἀποτυχία. Τό ταξεῖδι του στήν Ρωσία δέν ἀπέφερε τήν κατασκευή τοῦ ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου καί τήν προκαταβολή τῶν τελῶν διέλευσης πολλῶν ἐτῶν – ὅπως μᾶς εἶχε ἀναγγείλει γιά νά διαψευθῆ ἀπό τόν κ. Πούτιν. Ἀλλά οὔτε κἄν ἐπέτυχε νά ἄρη ἡ Ρωσία τό ἐμπάργκο τῶν ἀγροτικῶν προϊόντων μας, τό ὁποῖο ἔχει ἐπιβάλει γιά ὅλα τά ἀνάλογα τῆς Δύσης. Ἐν τῶ μεταξύ ἐξαγρίωσε τήν Δύση μέ τήν ἐπίσκεψη του στήν Μόσχα καί μέ τήν διαφοροποίησή του ἀπό τήν κοινή εὐρωπαϊκή πολιτική ἀπέναντί της.

Τήν ἑλληνική οἰκονομία δέν ἐπέτυχε νά ἀναζωογονήση ἡ τωρινή κυβέρνηση. Δέν θέλει τίς ἀποκρατικοποιήσεις καί γιά ὅποια ἐπένδυση προσφέρεται νά τήν πουλήση, θέλει νά διατηρήση τήν συμμετοχή της σ’αὐτήν καί τόν ἔλεγχο. Κανένα ἰδιώτης δέν εἶναι πρόθυμος γιά ἕνα τέτοιου εἴδους συνεταιρισμό.

Τό βιωτικό ἐπίπεδο μας ὑπό τίς προηγούμενες κυβερνήσεις στηριζόταν στόν ὑπέρμετρο δανεισμό. Σήμερα ἔχει τρομερά συρρικνωθῆ καί λαχταροῦμε νά πάρουμε νέα δάνεια ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση πρός τήν ὁποίαν μέ τά λόγια εἴμαστε ἀφοσιωμένοι καί τήν ὁποία καταστηλιτεύει ἡ κυβέρνηση στόν ἑλληνικό λαό. Ἡ «Αὐγή» καί τά φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ ἀποδίδουν τό πιό στυγνό παρελθόν στούς ἑταίρους μας καί τήν ἰμπεριαλιστική πρόθεση νά μᾶς ἀπομυζήσουν οἰκονομικά.

Ὁ κρατικός ὀργανισμός ἔχει καταρρεύσει καί τήν θέση του ἔχει καταλάβει μιά πολτώδης γραφειοκρατία, ἡ ὁποία γιά νά συντηρηθῆ σκαρφίζεται συνεχῶς κανούργιους φόρους. Οἱ διάφοροι ὀργανισμοί, πού ἐλέγχονται ἤ ἐποπτεύονται ἀπό τό κράτος, διοικοῦνται γιά ¨πρώτη φορά¨ μεταπολιτευτικά ἀπό τόσο μονοκομματικές διοικήσεις. Ἡ ἀνεύρεση τῶν πόρων γιά τήν καταβολή τῶν μισθῶν τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων ἀποτελεῖ τήν πρωταρχική μέριμνα τῶν κυβερνώντων, οἱ ὁποῖοι ἀδιαφοροῦν πλήρως γιά τό ἄν ἔτσι στεροῦν τήν δυνατότητα τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα νά καταβάλλη τούς μισθούς στούς δικούς του ἐργαζόμενους ἤ ὁδηγοῦν στό κλείσιμο τῶν πιό ἀδύναμων ἐπιχειρήσεων, μέ συνέπεια τήν αὔξηση τῆς ἀνεργίας καί τήν μείωση τοῦ ΑΕΠ.

Γιά ὑπουργούς ὅπως ὁ Παρασκευόπουλος καί ὁ Βούτσης, ἀλλά καί γιά τήν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς, ἡ δημόσια τάξη ταυτίζεται μέ τήν ἀσυδοσία τῶν κάθε λογῆς ταραξιῶν σέ βάρος τοῦ ἁπλοῦ πολίτη καί τῆς εὐνομίας.

Τό ὑπουργεῖο Παιδείας βάλθηκε μέ πρωτόγνωρη βιασύνη νά κατεδαφίση ὅ,τι καλό θεσπίστηκε τά τελευταῖα χρόνια καί νά γυρίση τήν ἐκπαίδευση πολλές δεκαετίες πίσω καί ἀκόμη παραπέρα μέ τίς ὀπισθοδρομικές – σχεδόν σκοταδιστικές – ἐπιλογές του.

Οἱ λενινιστές ὑπουργοί τύπου τοῦ κ. Λαφαζάνη καί τοῦ κ. Φλαμπουράρη εἶναι ἰδεολόγοι. Θέλουν νά μήν ἐπιτευχθῆ ὁ Ἔντιμος Συμβιβασμός, νά μείνουμε μόνοι μας καί ἄς πεινάσουμε. Γι’αὐτούς ὁ κοινοβουλευτισμός ἀποτελεῖ δικτατορία τῶν ἀστῶν, ἐνῶ αὐτό πού χρειάζεται εἶναι ἡ δικτατορία τοῦ προλεταριάτου δηλαδή τῆς συντροφιᾶς τους. Γι’αὐτό τό πιό ἁγνό κομμάτι τῆς κυβέρνησης εἶναι καί τό πιό ἐπικίνδυνο.

 

Πηγή: ΚΣΜ