Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 8 Ιουνίου 2015

value-bettingΤεράστιος ὁ κίνδυνος νά συμβεῖ τό «ἀτύχημα»

 

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες δυσκολεύονται νά πιστέψουν ὅτι ὁ Ἕλληνας ὁμόλογός τους ἀναλαμβάνει τόσο μεγάλο ρίσκο γιά τήν χώρα του, μέ τόν παράτολμο τρόπο πού διαπραγματεύεται. Παρ΄ ὅτι δέν τό λένε ἐπισήμως, αὐτή εἶναι ἡ εἰκόνα πού μεταδίδεται ἀπό ἔγκυρα μέσα ἐνημερώσεως πού ἔχουν πηγές προσκείμενες στίς εὐρωπαϊκές ἡγεσίες. Δέν εἶναι τυχαῖο ἄλλωστε, ὅτι στό ταραχῶδες Eurogroup στήν Ρίγα τῆς Λεττονίας, ἡ τακτική τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν τῆς Ἑλλάδος εἶχε χαρακτηρισθεῖ ἀπό ὁμολόγους του ὡς «τυχοδιωκτική». Ὑπό τήν ἔννοια ὅτι ἐξωθοῦσε τήν διαπραγμάτευση σέ τέτοια ἄκρα, ὥστε ἐξέθετε τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος σέ τεράστιο κίνδυνο.

Ὅμως μέ τήν τροπή πού ἔχουν λάβει τά πράγματα, διαγράφεται πλέον ἕνας νέος κίνδυνος, τόν ὁποῖο λίγοι φαίνεται νά συνειδητοποιοῦν. Ἔγκειται δέ στό ὅτι ἀκόμη και ἄν ἐπέλθει συμφωνία σέ πολιτικό ἐπίπεδο, κατά τήν μεθαυριανή νέα συνάντηση τοῦ κ. Τσίπρα μέ τήν κ. Μέρκελ καί τόν κ. Ὁλλάντ, αὐτή θά πρέπει νά ἐγκριθεῖ ἀφ’ ἑνός μέν ἀπό τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο, παράλληλα ὅμως και ἀπό τά 18 ἄλλα κράτη-μέλη τῆς Εὐρωζώνης. Ἐκεῖ λοιπόν ἐλλοχεύει ὁ μεγάλος κίνδυνος τοῦ «ἀτυχήματος». Διότι με τήν συμπεριφορά μας κατά τό τελευταῖο τετράμηνο, ἔχουμε στρέψει ἐναντίον μας ὄχι μία καί δύο, ἀλλά ἀρκετές ἀπό τίς χῶρες πού συμμετέχουν στήν Εὐρωζώνη. Καί τίποτε δέν ἀποκλείει νά ἐκδηλωθοῦν ἀντιδράσεις ἤ καί «βέτο» στήν ὅποια τυχόν πολιτική συμφωνία.

Ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα κατά τό τελευταῖο κυρίως διάστημα παίζει μέ τήν φωτιά. Καί δέν τό ἀποκρύπτει. Ἀντίθετα, ἐπαίρεται γιά αὐτό. Ἡ διαπραγματευτική τακτική πού ἀκολουθεῖ, ἐκτός ἀπό παράτολμη εἶναι καί ἀπροκάλυπτα ἐκβιαστική. Στηρίζεται στό ὅτι ἄν οἱ Εὐρωπαῖοι δέν ὑποχωρήσουν, ναί μέν ἡ Ἑλλάς θά καταστραφεῖ ἀλλά θά ὑπάρξουν σοβαρώτατες συνέπειες καί γιά τήν Εὐρώπη. Καί αὐτό οἱ κυβερνῶντες τό διατυμπανίζουν! Μάλιστα κάποια στελέχη τοῦ Σύριζα, μεταξύ τῶν ὁποίων καί κορυφαῖοι ὑπουργοί, δείχνουν νά χαίρονται ὅταν τό λένε. Δίνουν τήν ἐντύπωση ὅτι τελικά ἴσως προτιμοῦν τήν καταστροφή ὁλοκλήρου τοῦ εὐρωπαϊκοῦ οἰκοδομήματος, προκειμένου οἱ ἴδιοι νά μήν φανοῦν ἀσυνεπεῖς στίς προεκλογικές τους δεσμεύσεις. Ἐκεῖ ἔχουμε φθάσει.

Ἀκόμη καί ὁ Πρωθυπουργός, κατά τήν πρόσφατη συζήτηση στήν Βουλή προειδοποίησε τούς Εὐρωπαίους γιά τίς ἐπιπτώσεις πού θά ἔχει ἡ τυχόν πτώχευσις τῆς Ἑλλάδος σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη. Καί ἐρωτᾶται: Ἡ πτώχευσις τήν Ἑλλάδος δέν τόν ἐνδιαφέρει; Δέν εἶναι τό πρῶτο πού θά ἔπρεπε νά τόν ἀπασχολεῖ καί θά ὄφειλε νά ἀποτρέψει; Ἀπό ἕναν ὑπεύθυνο Πρωθυπουργό αὐτό θά περίμενε κανείς. Πόθεν λοιπόν ἀντλεῖ τό δικαίωμα ὁ κ. Τσίπρας νά ἐκθέτει τήν χώρα σέ τόσο μεγάλο κίνδυνο; Διότι καί μόνο τό γεγονός ὅτι ἐπί 4,5 μῆνες δέν ἔχει κλείσει ἡ διαπραγμάτευσις ἀποτελεῖ ἀφ΄ ἑαυτοῦ κίνδυνο. Μπορεῖ ἀνά πᾶσα στιγμή νά συμβεῖ κάτι ἀπρόβλεπτο στό διεθνές σκηνικό, τό θέμα τῆς Ἑλλάδος νά παραμερισθεῖ καί να μείνουμε ἐκ τῶν πραγμάτων χωρίς χρηματοδότηση.

Ἀλλά μπορεῖ νά συμβεῖ καί αὐτό πού ἤδη ἀναφέραμε. Μία ἤ περισσότερες ἀπό τίς χῶρες πού συμμετέχουν στήν Εὐρωζώνη νά μή δεχθεῖ νά ὑπογράψει τήν ὅποια συμφωνία. Καί δή ἀπό τίς χῶρες ἐκεῖνες, ὅπου οἱ μισθοί καί οἱ συντάξεις εἶναι κατώτεροι ἀπό ὅ,τι στήν Ἑλλάδα, καί οἱ ὁποῖες ἔχουν κατ΄ ἐπανάληψιν ἐκφράσει τήν δυσφορία τους πού ἔχουν ἀναγκασθεῖ νά μᾶς δανείζουν. Αὐτός μπορεῖ νά εἶναι ὁ ἀστάθμητος παράγων πού θά τινάξει τήν ὅποια συμφωνία στόν ἀέρα, τόν ὁποῖο ἔχει ἐπαυξήσει ἐπικίνδυνα ἡ ἑλληνική κυβέρνησις μέ τήν μέχρι σήμερα στάση της. Ὑπενθυμίζεται ὅτι στά διάφορα Eurogroup φθάσαμε στό σημεῖο νά μήν μᾶς ὑποστηρίζει οὔτε κάν ἡ Κύπρος, ὑπό τήν πρόφαση ὅτι οἱ θέσεις μας δέν ἦταν κατανοητές. Ἀναλογισθεῖτε λοιπόν τι πνεῦμα θά ἐπικρατεῖ ἐφεξῆς, ἀκόμη καί ἄν ἔχει ἐπέλθει συμφωνία σέ ἐπίπεδο Μέρκελ-Ὁλλάντ.

Ἡ Κυβέρνησις τοῦ Σύριζα ἔχει ὑπερβεῖ τά ὅρια τῆς ἐντολῆς πού ἔλαβε ἀπό τόν ἑλληνικό λαό. Ἡ ἐντολή ἦταν νά διαπραγματευθεῖ σθεναρά, ἀλλά μέσα στά πλαίσια τῆς Εὐρωζώνης. Οὐδείς ἔχει νομιμοποιήσει τόν κ. Τσίπρα νά διακινδυνεύσει τήν θέση τῆς Ἑλλάδος ἐντός τοῦ εὐρώ. Καί ὅμως ἐκεῖνος διακινδυνεύει τά πάντα.

«Ποντάρει» στό ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι δέν ἐπιθυμοῦν τήν ἔξοδο τῆς χώρας μας ἀπό τό εὐρώ καί ὅτι οἱ Ἀμερικανοί φοβοῦνται τυχόν γενικώτερες γεωπολιτικές ἀναταράξεις, σε περίπτωση διασπάσεως τῆς Εὐρώπης, καί τραβάει το σχοινί στά ἄκρα, ἀναλαμβάνοντας τεράστιο ρίσκο.

Πρόσφατα, ὁ κ. Τσίπρας εἶχε δηλώσει σέ τηλεοπτική συνέντευξη ὅτι γιά νά πετύχει κάποια πράγματα γιά τήν χώρα του ἕνας πρωθυπουργός, πρέπει νά ἀναλαμβάνει καί ρίσκο. Δεκτό. Ἀλλά σημασία ἔχει τί ρίσκο. Κανένας πρωθυπουργός δέν δικαιοῦται νά ἀναλάβει τό ρίσκο τῆς πτωχεύσεως καί τῆς οἰκονομικῆς καταστροφῆς τῆς χώρας του, ἐπειδή ἔτσι θεωρεῖ ὅτι πιέζει περισσότερο τούς ξένους. Κανένας δέν δικαιοῦται νά παίζει το μέλλον τῆς Ἑλλάδος «κορώνα-γράμματα». Καί μέ την στάση του, ὁ κ. Τσίπρας αὐτό ἀκριβῶς κάνει.