Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 10 Ιουνίου 2015

Financial-Crisis

Ἐπί 4,5 μῆνες δέν κινεῖται τίποτε

 

Φθάσαμε στά μέσα Ἰουνίου, ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα βρίσκεται στήν ἐξουσία ἐπί 4,5 μῆνες καί ἡ ἑλληνική οἰκονομία βαίνει πρός κατάρρευση. Ἀκόμη καί στόν τομέα τοῦ τουρισμοῦ, οἱ συνέπειες τῆς κυβερνητικῆς ἀλλαγῆς εἶναι ἐμφανεῖς. Καί τοῦτο διότι ἐπικρατεῖ ἀνασφάλεια καί ἀβεβαιότης. Ὅταν οἱ δυνητικοί ἐπισκέπτες τῆς χώρας μας ἀκοῦνε ὅτι ἡ Ἑλλάς μπορεῖ νά ἀλλάξει νόμισμα ἤ ὅτι δεν θά ἔχουν χρήματα τά ΑΤΜ, λογικό εἶναι νά προτιμήσουν γιά ἐφέτος ἄλλους προορισμούς. Γιά τήν παράταση τῆς ἀβεβαιότητος αὐτῆς καί τίς συνέπειές της στήν οἰκονομία, εὐθύνεται ἀποκλειστικῶς ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα.

Διαρκής ἀβεβαιότης

Ὁ προκάτοχος τοῦ κ. Τσίπρα στήν πρωθυπουργία συνήθιζε νά λέει ὅτι ἡ μισή οἰκονομία εἶναι ψυχολογία. Καί σέ αὐτό ὁ κ. Σαμαρᾶς εἶχε ἀπόλυτο δίκαιο. Διαφορετικές ἦταν οἱ προοπτικές τῆς οἰκονομίας ὅταν ὅλοι μιλοῦσαν γιά τό Greecovery καί διαφορετικές εἶναι τώρα, πού ἐπανῆλθε στήν ἀτζέντα τό Grexit. Ἀκόμη καί τό «success story», πού ἴσως ἦταν ὑπερβολικό, ἐπενεργοῦσε θετικά στήν οἰκονομία. Διότι γιά νά ἀποφασίσει κάποιος νά ἐπενδύσει στήν Ἑλλάδα ἤ ἀκόμη καί ὁ ἁπλός τουρίστας νά ἔλθει σέ αὐτήν, πρέπει νά αἰσθάνεται ὅτι τό κλίμα πού θά ἀντιμετωπίσει θά εἶναι θετικό. Καί ὅταν ἀκούει περί «success story» προδιατίθεται ἐκ τῶν πραγμάτων θετικά. Ἐνῶ ὅταν βλέπει τήν Ἑλλάδα νά ἀντιπαρατίθεται ἐπί 4,5 μῆνες μέ τήν ὑπόλοιπη Εὐρώπη, προκαταλαμβάνεται ἀρνητικά. Ἀποκλείει ἐκ προοιμίου κάθε ἐπένδυση, ἐνῶ ἄν εἶναι ἁπλός τουρίστας ἐπιλέγει ἄλλο προορισμό.

Ἡ ζημιά λοιπόν πού ἔχει ἐπιφέρει ἀπό αὐτῆς τῆς πλευρᾶς τῆς ψυχολογικῆς ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα, εἶναι ἀνυπολόγιστη. Ἀκόμη καί ἄν «κλείσει» τελικά ἡ πολυπόθητη συμφωνία μέ τούς δανειστές, τό χαμένο αὐτό πεντάμηνο τῆς ἀβεβαιότητος εἶχε τραγικές συνέπειες γιά τήν οἰκονομία. Χωρίς τελικά νά ἔχει κάποιο ἁπτό ὄφελος ὡς πρός τήν ἴδια τήν συμφωνία. Κάθε ἄλλο. Τό νέο κείμενο πού ἀπέστειλε χθές ἡ Κυβέρνησις στούς θεσμούς, τό ὁποῖο πρόκειται νά συζητηθεῖ σήμερα στίς Βρυξέλλες, εἶναι κατά πολύ χειρότερο τοῦ email Χαρδούβελη. Πρό τῶν ἐκλογῶν, ὁ πρόεδρος τοῦ Σύριζα τό κατηγοροῦσε κατά λυσσαλέο τρόπο καί τό ἐπεκαλεῖτο ὡς αἰτία για νά γίνουν οἱ πρόωρες ἐκλογές. Ἦταν ὑποτίθεται τόσο «κατάπτυστο» τό κείμενο ἐκεῖνο, ὥστε ἔπρεπε νά γίνουν ἐκλογές γιά νά ἔλθει στήν ἐξουσία ὁ Σύριζα καί νά τά διαπραγματευθεῖ ὅλα ἀπό τήν ἀρχή. Καί ἰδού τώρα τό ἀποτέλεσμα…

Ἀλλά ἀνεξαρτήτως τῆς τελικῆς ἐκβάσεως πού θά ἔχει ἡ διαπραγμάτευσις, ἡ ἐπελθοῦσα κατάρρευσις τῆς οἰκονομίας δέν ἐπανορθώνεται. Ἡ Κυβέρνησις Σαμαρᾶ, παρά τά λάθη της, εἶχε κατορθώσει νά «ξεκολλήσει» τήν οἰκονομία ἀπό τήν ὕφεση. Εἶχε ἀρχίσει νά φαίνεται φῶς στόν ὁρίζοντα καί οἱ προοπτικές ἦταν θετικές. Τά περισσότερα οἰκονομικά μεγέθη εἶχαν ἀρχίσει νά βελτιώνονται. Ὑπῆρχε μικρός, ἀλλά πάντως θετικός ρυθμός ἀναπτύξεως, τό δημοσιονομικό ἔλλειμμα (ἡ γενεσιουργός αἰτία τῆς ἑλληνικῆς κρίσεως) εἶχε μηδενισθεῖ, τό ἰσοζύγιο τῆς ἀπασχολήσεως εἶχε γίνει καί αὐτό θετικό καί ἡ χώρα, μετά ἀπό μία πενταετία δραματικῆς κρίσεως, εἶχε ἀρχίσει σιγά-σιγά νά ἐξέρχεται ἀπό αὐτήν. Μέχρις ὅτου ἔγιναν οἱ περυσινές εὐρωεκλογές, κατά τίς ὁποῖες οἱ πολίτες θέλησαν νά στείλουν ἕνα ἀρνητικό μήνυμα στήν Κυβέρνηση, δίδοντας στήν Νέα Δημοκρατία ποσοστό μόλις 22,8% καί στόν Σύριζα, τό κόμμα τῆς ριζοσπαστικῆς ἀριστερᾶς, ποσοστό 26,5%.

Μοιραῖες ἀποφάσεις

Ἀπό τήν ἡμέρα ἐκείνη ἄλλαξαν τά πάντα. Ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός ἑρμήνευσε λάθος τό ἀποτέλεσμα τῶν εὐρωεκλογῶν καί θεώρησε ὅτι θά μποροῦσε νά ἀνατρέψει τά πράγματα μέ μία πιό «φιλολαϊκή» πολιτική. Ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἔβαλε πλώρη νά ρίξει την Κυβέρνηση κατά τήν προεδρική ἐκλογή στίς ἀρχές τοῦ 2015, καί ἔτσι τό ψυχολογικό κλίμα ἀνετράπη πλήρως. Ἀντί τοῦ θετικοῦ κλίματος, ἄρχισε νά κυριαρχεῖ ἀβεβαιότης, ἐν ὄψει τῆς προεδρικῆς ἐκλογῆς. Οἱ δέ δανειστές, βλέποντας καί τήν Κυβέρνηση Σαμαρᾶ νά ἀντιδρᾶ στήν ἐφαρμογή τῶν συμφωνημένων, ἄρχισαν νά γίνονται ὅλο καί πιό πιεστικοί. Ἡ πίεσις αὐτή ἔγινε ἀφόρητη τόν Δεκέμβριο, ὁπότε ὁ κ. Σαμαρᾶς ἀπεφάσισε νά ἐπισπεύσει τήν προεδρική ἐκλογή κατά δύο μῆνες καί… γαῖα πυρί μειχθήτω. Ὅπερ καί ἐγένετο. Δέν συγκεντρώθηκε ἡ ἀπαιτουμένη προεδρική πλειοψηφία τῶν 180 ψήφων, ἡ Βουλή διαλύθηκε, ἔγιναν ἐκλογές, ἀνῆλθε στήν ἐξουσία ὁ Σύριζα καί ἔκτοτε ἡ χώρα παραπαίει, μέ τήν ἑλληνική οἰκονομία νά καταρρέει.

Εἶναι ὁμολογουμένως τραγικό, ὅτι ὁ ἑλληνικός λαός ἐπανέλαβε τό λάθος πού διέπραξε τό 2009, ὅταν ἀνέδειξε Πρωθυπουργό τόν κ. Γ. Παπανδρέου ὑπό τό ψευδές σύνθημα «λεφτά ὑπάρχουν». Σήμερα ὅλοι γνωρίζουν ὅτι αὐτό ἦταν ἡ αἰτία τῆς καταστροφῆς καί τῆς προσφυγῆς τῆς χώρας στό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο. Καί ὅμως, στίς ἀρχές τοῦ 2015, ἔγινε τό ἴδιο. Οἱ πολίτες ἔφεραν στην ἐξουσία τό «ἀντιμνημονιακό» δίδυμο Σύριζα-ΑΝΕΛ, μέ τό ἐξ ἴσου ψευδές σύνθημα ὅτι «θά σκίσουμε τό μνημόνιο» καί θά καταργήσουμε «μέ μία διάταξη νόμου» ὅλα τά ἐπώδυνα μέτρα πού περιεῖχε. Ἀντ’ αὐτοῦ, ἡ οἰκονομία εἰσῆλθε σέ νέα κρίση, τά μεγέθη ἐπιδεινοῦνται διαρκῶς καί τά νέα μέτρα πού ἀπαιτοῦνται τώρα εἶναι πολύ χειρότερα τῶν πρό πενταμήνου. Ἡ οἰκονομία καταρρέει καί ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα ἐπιχαίρει γιά τό κατόρθωμά της.