Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 23 Ιουνίου 2015

Tsipras

“last proposal” by Tom Janssen, The Netherlands 22.6.15

 

Ναί σέ συμφωνία, ἀλλά ὑπό αὐστηρούς ὅρους

 

Ὅλοι ἐνθυμοῦνται τούς προεκλογικούς λεονταρισμούς τοῦ κ. Τσίπρα, ὅτι ἐμεῖς θά βαρᾶμε τά νταούλια καί οἱ ἀγορές θα χορεύουν Πεντοζάλη. Σήμερα, πέντε μῆνες ἀργότερα, οἱ πάντες συνειδητοποιοῦν ὅτι ἰσχύει τό ἀντίθετο. Τά νταούλια δεν τά βαρᾶμε ἐμεῖς, ἀλλά οἱ δανειστές ἤ, ὅπως ἀρέσκεται νά τους ἀποκαλεῖ ἡ Κυβέρνησις, οἱ «θεσμοί». Καί τόν Πεντοζάλη τον χορεύουμε ἐμεῖς, ὑπό τήν μορφή τῶν ἀλλεπαλλήλων ὑποχωρήσεων στίς ὁποῖες προέβη ἡ Κυβέρνησις Σύριζα, προκειμένου νά ἀρχίσει νά συζητεῖται σοβαρά ἀπό τούς «θεσμούς» ἡ πολυπόθητη συμφωνία. Αὐτό πιστοποιήθηκε χθές στίς Βρυξέλλες, μετά τήν συνεδρίαση τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν της Εὐρωζώνης, πού προηγήθηκε τῆς βραδυνῆς συνόδου κορυφῆς τῶν ἡγετῶν τῶν κρατῶν-μελῶν τῆς Εὐρωζώνης.

Ἀπό χθές δρομολογήθηκε οὐσιαστικῶς ἡ οὐσιαστική διαπραγμάτευσις, μέ βάση τίς προτάσεις πού ἀπέστειλε τά μεσάνυκτα τῆς Κυριακῆς ἡ Κυβέρνησις στίς Βρυξέλλες, οἱ ὁποῖες –ὅπως προκύπτει ἀπό τά λεγόμενα τοῦ κ. Ντάϊσελμπλουμ– τροποποιήθηκαν ὡς πρός κάποια σημεῖα τό πρωί τῆς Δευτέρας. Ἡ διαπραγμάτευσις θά εἶναι ταχύρρυθμη καί, ἄν ὅλα ἐξελιχθοῦν καλά, θά ἔχουμε συμφωνία ἐντός τῆς ἑβδομάδος, ὥστε νά τεθεῖ τέλος στήν πεντάμηνη ἀγωνία στήν ὁποία ὑπέβαλε ἡ Κυβέρνησις τόν ἑλληνικό λαό. Ἀλλά γιά νά φθάσουμε ἐκεῖ, ἔπρεπε νά περάσουμε ἀπό μία διελκυστίνδα διαβουλεύσεων πού δέν περιποιοῦν τιμή στήν ἑλληνική κυβέρνηση. Ἐπί τέσσερεις μῆνες, μετά την συμφωνία τῆς 20ῆς Φεβρουαρίου, δίδαμε τήν ἐντύπωση ὅτι κοροϊδεύουμε τούς συνομιλητές μας. Ἁπλῶς ροκανίζαμε τόν χρόνο, ὁ ὁποῖος ὅμως ἀπέβαινε εἰς βάρος μας.

Κατά τό διάστημα τῶν συνεχῶν «πήγαινε-ἔλα» μεταξύ Ἀθηνῶν καί Βρυξελλῶν καί τῶν ὑποτιθεμένων προτάσεών μας, πού τελικά ἀπεδεικνύετο ὅτι δέν ἦταν προτάσεις (αὐτές πού ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν ὀνόμασε αὐτάρεσκα «δημιουργική ἀσάφεια»), ἡ ἑλληνική οἰκονομία ἐπιδεινώθηκε δραματικά. Δημιουργήθηκε ἕνα πρωτοφανές κλίμα ἀβεβαιότητος τό ὁποῖο καθήλωσε τά πάντα. Περί ἐπενδύσεων οὔτε λόγος. Περί ἐπιχειρηματικῶν ἀποφάσεων ἐπίσης. Ποιός νά ἀποφασίσει τί ὑπό τέτοιες συνθῆκες; Κανένας δέν ἐγνώριζε ἄν ἡ χώρα θά παραμείνει στήν Εὐρωζώνη, ἀφοῦ ἡ ἴδια ἡ Κυβέρνησις ἀπειλοῦσε διαρκῶς μέ ἔξοδο. Ἀλλά δέν ἐγνώριζε και ἄλλες στοιχειώδεις παραμέτρους. Ὅπως γιά τό φορολογικό καθεστώς πού θά ἰσχύσει ὄχι μόνον γιά ἐφέτος, ἀλλά καί για πέρυσι! Διότι ὅπως ἤδη προκύπτει ἀπό τίς προτάσεις πού ὑπέβαλε χθές ἡ Κυβέρνησις, ἐπιβάλλονται ἀναδρομικῶς σημαντικοί πρόσθετοι φόροι ἐπί κερδῶν καί εἰσοδημάτων.

Πῶς λοιπόν νά λειτουργήσει ἡ οἰκονομία αὐτό τό πεντάμηνο; Πῶς νά λάβουν ἀποφάσεις οἱ ἐπιχειρήσεις; Γιατί να ἀναλάβει κανείς τό ρίσκο νά ἐπεκτείνει τήν ὅποια δραστηριότητά του, προτοῦ ξεκαθαρισθεῖ τό πλαίσιο μέσα στό ὁποῖο θά κληθεῖ νά δραστηριοποιηθεῖ; Καί γιατί νά προσλάβει ἐργαζομένους, ὅταν παραμένει ἀδιευκρίνητο τό μισθολογικό καθεστώς, οἱ ἐργοδοτικές ἐπιβαρύνσεις καί τό ἐργασιακό πλαίσιο, τό ὁποῖο ἐπί πέντε μῆνες ἀπειλοῦσε ἡ Κυβέρνησις νά ἀλλάξει; Μή διερωτᾶσθε λοιπόν γιατί ἔκανε πάλι βουτιά στήν ὕφεση ἡ οἰκονομία, γιατί ἐξανεμίσθηκε ἡ ἀνάκαμψις πού μέ τόσο κόπο εἶχε ἐπιτευχθεῖ στά τέλη τοῦ περυσινοῦ ἔτους καί –τό κυριώτερο– γιατί ἄρχισε πάλι νά αὐξάνεται ἡ ἀνεργία. Τό κλίμα ἀσταθείας καί ἀβεβαιότητος ἦταν ὅ,τι χειρότερο μποροῦσε νά συμβεῖ στήν ἑλληνική οἰκονομία. Ἀνέτρεψε τά πάντα. Μετά ἀπό πέντε χρόνια μνημονίου, ἐπανήλθαμε ξαφνικά ἐκεῖ πού εἴχαμε ξεκινήσει. Στό μηδέν!

Ὅλα αὐτά συνέβησαν διότι ὁ κ. Τσίπρας ἤθελε νά χορέψει Πεντοζάλη τίς ἀγορές. Προεκλογικές ὑπερβολές, θα πεῖτε. Ναί, ἀλλά ἡ πολιτική τήν ὁποία ἀκολούθησε κατά τό μοιραῖο γιά τήν οἰκονομία πεντάμηνο, πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση ἦταν. Πρός τίς ὑπερβολές. Τό τί δέν ἀκούσαμε για «κόκκινες γραμμές». Δέν θά δεχθοῦμε καμμία ἐπιβάρυνση στόν ΦΠΑ ἤ μετάταξη στόν μεσαῖο ἤ τόν ὑψηλό συντελεστή. Καμμία ἀλλαγή στό Ἀσφαλιστικό, καμμία περικοπή συντάξεων, καμμία μεταρρύθμιση στούς ἰσχύοντες χρόνους καί προϋποθέσεις συντάξεως. Καμμία ὑποχώρηση στίς θέσεις μας γιά ἐπαναφορά τῶν ἐργασιακῶν διατάξεων, τις ὁποῖες κατήργησε ἡ κατάπτυστη Τρόϊκα. Αὐτά ἀκούγαμε ὅλο αὐτό τό διάστημα ἀπό τά περισσότερα μέλη τῆς Κυβερνήσεως καί ἀπό στελέχη τοῦ Σύριζα καί τῶν ΑΝΕΛ. Μᾶς τρέλλαναν μέ τίς «κόκκινες γραμμές» καί τό ἴδιο ἔκαναν και στούς Εὐρωπαίους, οἱ ὁποῖοι ἄρχισαν νά σκέπτονται σοβαρά νά μᾶς πετάξουν ἐκτός Εὐρωζώνης. Ὄχι διότι τό ἤθελαν, ἀλλά διότι ἔβλεπαν ὅτι μέ τέτοια Κυβέρνηση δέν μποροῦσαν νά συνεννοηθοῦν. Ἐμεῖς δέν συνομιλούσαμε γιά να βροῦμε λύση, ἀλλά συμπεριφερόμεθα ὡς νά ἐπιδιώκαμε νά τινάξουμε τήν διαπραγμάτευση στόν ἀέρα.

Ἄν οἱ ἀρχικές προτάσεις τῆς Κυβερνήσεως Τσίπρα ὁδηγοῦσαν πράγματι πρός τήν ἀνάπτυξη, τότε θά τίς ἐπικροτούσαμε πρῶτοι. Ὅμως ἐδῶ εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι τά μέτρα πού θέλουν νά μᾶς ἐπιβάλουν οἱ δανειστές εἶναι πολύ πιό ἀναπτυξιακά ἀπό αὐτά πού ἀντιπροτείνει ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις. Τό μόνο σημεῖο στό ὁποῖο ἔχουμε δίκαιο εἶναι ὡς πρός την ἀναδιάρθρωση τοῦ χρέους, τό ὁποῖο δεν εἶναι βιώσιμο. Ὅμως μέ τήν ἐκβιαστική τακτική πού ἀκολουθήσαμε μᾶλλον δυσχεράναμε τήν ἐπίτευξη συμφωνίας γιά αὐτό. Καί πάντως δέν κατορθώσαμε νά χορέψουμε ἐμεῖς τίς ἀγορές ἤ τούς θεσμούς. Ἀπό τίς συμβιβαστικές προτάσεις πού καταθέσαμε χθές, προκύπτει ὅτι μᾶς χορεύουν ἐκεῖνοι γιά τά καλά. Καί τώρα ναί μέν ὁδεύουμε πρός συμφωνία, ἀλλά ὑπό πολύ αὐστηρούς ὅρους.