Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 16 Ιουλίου 2015

ellas

Ὅταν ὅλοι οἱ κυβερνῶντες τό ἀποκηρύσσουν

 

Τό μεγαλύτερο πρόβλημα πού ἔχει μπροστά του ὁ τόπος εἶναι τό πῶς καί ἀπό ποιούς θά ἐφαρμοσθεῖ τό τρίτο Μνημόνιο, ἄν καί ὅταν αὐτό ὑπογραφεῖ. Διότι τά ὅσα εἶπε ὁ Πρωθυπουργός κατά τήν προχθεσινή συνέντευξή του, δημιουργοῦν τεράστιες ἀμφιβολίες γιά τό κατά πόσον εἶναι εἰς θέσιν ὁ ἴδιος, μέ ὁποιαδήποτε κυβερνητική σύνθεση, να ἐφαρμόσει μία πολιτική τήν ὁποία θεωρεῖ ἐσφαλμένη. Δεν εἶναι τυχαῖο ὅτι πολλά διεθνῆ μέσα ἐνημερώσεως ἐπέλεξαν νά προβάλουν ἀκριβῶς αὐτό ἀπό τήν προχθεσινή συνέντευξη. Ὅτι δηλαδή ὁ κ. Τσίπρας δήλωσε ἀπερίφραστα ὅτι καλεῖται νά ἐφαρμόσει ἕνα πρόγραμμα στό ὁποῖο ὁ ἴδιος δέν πιστεύει! Καί διερωτῶνται πῶς εἶναι δυνατόν ὑπ’ αὐτές τίς συνθῆκες νά πετύχει ἡ ἐφαρμογή του.

Τά ἴδια λάθη

Δυστυχῶς ὁ κ. Τσίπρας δέν εἶναι ὁ μόνος Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος ὁ ὁποῖος ἐκλήθη νά ἐφαρμόσει μία πολιτική, στήν ὁποία ἐναντιώνεται. Στήν πραγματικότητα εἶναι ὁ τρίτος κατά σειράν. Ἔχουν προηγηθεῖ ὁ Γ. Παπανδρέου καί ὁ Ἀ. Σαμαρᾶς, πού ἀμφότεροι ἀντιστάθηκαν στά μέτρα τά ὁποῖα ὑπαγόρευε καί ἐν πολλοῖς ἐπέβαλε ἡ Τρόϊκα. Καί ἦταν αὐτός ὁ κυριώτερος λόγος πού τά προηγούμενα μνημόνια ἀπέτυχαν στήν ἐφαρμογή τους. Δεν ἔφταιγε τόσο ὁ «πολλαπλασιαστής» τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως, ἀλλά ὁ «πολιτικός» πολλαπλασιαστής. Ὅτι δηλαδή οἱ κυβερνήσεις οἱ ὁποῖες ἐκλήθησαν νά ἐφαρμόσουν προγράμματα πού περιελάμβαναν ριζικές μεταρρυθμίσεις στήν οἰκονομία καί στήν δημόσια διοίκηση, ἦταν δέσμιες τοῦ πολιτικοῦ κόστους καί τορπίλλιζαν οἱ ἴδιες τά μέτρα πού προσπαθοῦσαν δῆθεν νά ἐφαρμόσουν. Ἐξ οὗ καί ἡ οἰκονομία δέν ἐξῆλθε ἀπό τήν κρίση.

Ἡ Κυβέρνησις Παπανδρέου, ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα ἀντέδρασε δριμύτατα στήν πολιτική πού τῆς συνέστησαν οἱ δανειστές. Ὅλοι ἐνθυμοῦνται ὅτι ἡ Τρόϊκα μι λοῦ σε γιά δημοσιονομική ἐξυγίανση μέ περικοπή τῶν δημοσίων δαπανῶν κατά τά 2/3 καί αὔξηση τῶν δημοσίων ἐσόδων κατά τό 1/3. Καί ὅτι ἡ Κυβέρνησις τοῦ ΠΑΣΟΚ, προκειμένου νά μήν χάσει τόν «σοσιαλιστικό χαρακτήρα της», ὅπως ἐλέγετο τότε, ἀντέστρεψε τήν ἀναλογία. Ἡ δημοσιονομική ἐξυγίανσις ἐπεδιώχθη κατά τό 1/3 μέ περικοπές δαπανῶν (καί δή ὁριζόντιες, πού δέν ἦταν ἐνδεδειγμένες) καί κατά τά 2/3 ἀπό τήν αὔξηση τῶν ἐσόδων, τουτέστιν φορολογική ἐπιδρομή. Ὅλα αὐτά δέ, γιά νά μην γίνει οὔτε μία ἀπόλυσις στόν δημόσιο τομέα. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά πληγεῖ βάναυσα ὁ ἰδιωτικός τομέας, ἡ οἰκονομία νά περιέλθει σέ βαθιά ὕφεση καί ἡ ἀνεργία νά ἐκτιναχθεῖ ἀπό τά ἐπίπεδα τοῦ 10% στό 25%! Ἡ Τρόϊκα ὑπέδειξε μία συγκροτημένη πολιτική, ἀλλά ἡ Κυβέρνησις Παπανδρέου ἀρνήθηκε νά τήν ἐφαρμόσει καί ἔτσι ἡ ἑλληνική οἰκονομία τινάχθηκε στόν ἀέρα!

Ἡ Κυβέρνησις Σαμαρᾶ, παρ’ ὅτι κατόρθωσε νά μηδενίσει τό ἔλλειμμα καί νά δημιουργήσει πρωτογενές πλεόνασμα, ἀνθίστατο καί αὐτή στά πραγματικά μεταρρυθμιστικά μέτρα. Ὡς πρός τίς ἀπολύσεις στόν δημόσιο τομέα, ἦταν και αὐτή ἄκρως ἀρνητική. Καί ὅταν ἐπιέσθη νά προβεῖ σέ κάποιες ἀπολύσεις, σύμφωνα μέ τά ὅσα εἶχε δεσμευθεῖ νά κάνει στό δεύτερο Μνημόνιο, ἐπενόησε τό κλείσιμο τῆς ΕΡΤ, τήν ὁποία στήν συνέχεια ξανάνοιξε ὡς ΝΕΡΙΤ μέ σημαντικό ἀριθμό ὑπαλλήλων! Ἄραγε αὐτή ἦταν ἡ σπουδαία μεταρρύθμισις στόν δημόσιο τομέα, ὅταν ἐξακολουθοῦν καί σήμερα νά λειτουργοῦν χιλιάδες ἄχρηστες ὑπηρεσίες, πού ὄχι μόνον ἐπιβαρύνουν τούς φορολογουμένους, ἀλλά δυσχεραίνουν καί τήν ἴδια τήν λειτουργία τῆς δημοσίας διοικήσεως;

Καί τό χειρότερο. Μόλις ἐπετεύχθη τό πρωτογενές πλεόνασμα, πού πράγματι ἦταν ἕνας ἄθλος, ἡ Κυβέρνησις ἄρχισε νά σκορπάει χρήματα μέ τόν Πρωθυπουργό νά δηλώνει ὅτι «σκίζει τά μνημόνια». Καί πάλι, δηλαδή, ἡ Τρόϊκα ὑπεδείκνυε, ἀλλά ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις ἀνθίστατο!

Ξεκινοῦν στραβά

Τώρα λοιπόν, μέ τήν Κυβέρνηση Τσίπρα καί τό ἐπί θύραις τρίτο Μνημόνιο, τά πράγματα ξεκινοῦν στραβά ἀπό τήν ἀρχή. Ὁ Πρωθυπουργός δηλώνει εὐθέως καί μέ τον πλέον ἀπερίφραστο τρόπο ὅτι δέν πιστεύει στήν πολιτική τήν ὁποία καλεῖται νά ἐφαρμόσει. Ὅπως δέν πιστεύουν και τά περισσότερα, ἄν ὄχι ὅλα, μέλη τῆς μέχρι σήμερα Κυβερνήσεώς του. Καί τό ἐρώτημα εἶναι μέ ποιούς θά την ἐφαρμόσει; Εἶναι βέβαιο ὅτι μετά τήν νυκτερινή ψηφοφορία τῆς Βουλῆς θά προχωρήσει σέ κυβερνητικό ἀνασχηματισμό. Ἀλλά ποιούς θά διορίσει στά νευραλγικά ὑπουργεῖα νά ἐφαρμόσουν ὅλα αὐτά τά μέτρα, ὅταν οἱ ἴδιοι ἔχουν δηλώσει ὅτι εἶναι βάναυσα ἀντικοινωνικά, ἀντιαναπτυξιακά καί ὅτι θά ὁδηγήσουν τήν οἰκονομία σέ νέα ὕφεση;

Ἄραγε ποιοί θά ἐφαρμόσουν τό τρίτο Μνημόνιο; Οἱ ἄνθρωποι πού θεωροῦν ὅτι ἰσοδυναμεῖ μέ τήν καταστροφή τοῦ τόπου; Αὐτό εἶναι τό μεγάλο πρόβλημα πού θά βροῦμε μπροστά μας. Τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ἐπανάληψη τῶν ὅσων συνέβησαν τήν τελευταία πενταετία, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀποτύχουν τά δύο πρῶτα μνημόνια καί νά φθάσουμε στό παρόν ἀδιέξοδο.