Εφημερίδα Εστία στις 17 Αυγούστου 2015

 vouli

Ἡ «Ἑστία», τήν μεθεπομένη τῶν ἐκλογῶν τῆς 25ης  Ἰανουαρίου εἶχε γράψει ὅτι τό «λογικό» σχέδιο τοῦ κ. Τσίπρα εἶναι ἡ ἐπίτευξις συμφωνίας μέ τούς δανειστές καί ἡ διενέργεια νέων ἐκλογῶν τό ἀργότερο μέχρι το φθινόπωρο. Ὥστε νά κεφαλαιοποιήσει – ὅπως ἐτονίζετο – τήν τυχόν θετική εἰκόνα του τῶν πρώτων μηνῶν, νά ἀξιοποιήσει τήν ἀνετοιμότητα τῆς ἀντιπολιτεύσεως καί να ἑδραιώσει τήν θέση του στήν πρωθυπουργία.

Σήμερα ὅλα δείχνουν ὅτι τουλάχιστον ὁ σχεδιασμός τοῦ κ. Τσίπρα αὐτός ἦταν. Παρέτεινε τήν διαπραγμάτευση μέχρι τό καλοκαίρι καί τελικῶς ὑπέγραψε τήν συμφωνία μέ τούς δανειστές. Καί τώρα, ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἀναστατώσεως στό κόμμα του  – τήν ὁποία προφανῶς ἀνέμενε – οἱ συνεργάτες του μιλοῦν γιά πρόωρες ἐκλογές.

Ἀλλά τό σχέδιο τοῦ κ. Τσίπρα προσκρούει σέ ἕνα σοβαρό ἐμπόδιο, τό ὁποῖο ἐπίσης εἶχε ἐπισημάνει ἡ «Ἑστία». Σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα, ὁ Πρωθυπουργός δεν δικαιοῦται νά ζητήσει ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας τήν διάλυση τῆς Βουλῆς καί τήν προσφυγή στίς κάλπες, προτοῦ συμπληρωθεῖ ἔτος ἀπό τίς προηγούμενες ἐκλογές. Ἑπομένως ἐκλογές μποροῦν νά γίνουν μόνον ἄν ἡ Κυβέρνησις παραιτηθεῖ ἤ καταψηφισθεῖ ἀπό την Βουλή. Ὁπότε δρομολογεῖται ὑποχρεωτικῶς ἡ διαδικασία τῶν διερευνητικῶν ἐντολῶν καί οἱ ἐκλογές πιθανώτατα διενεργοῦνται ἀπό ὑπηρεσιακή Κυβέρνηση.

Αὐτό ἤδη ἐπιβεβαιώθηκε διά στόματος τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως. Στήν πρόσφατη μεταμεσονύκτια συζήτηση στήν Βουλή γιά τό τρίτο Μνημόνιο, ὁ κ. Μεϊμαράκης ὑπενθύμισε στόν Πρωθυπουργό τήν διαδικασία πού προβλέπει τό Σύνταγμα. Τοῦ εἶπε ὅτι ἄν ἔχει κατά νοῦν τήν διενέργεια ἐκλογῶν, τίς ὁποῖες ἡ Νέα Δημοκρατία δέν μπορεῖ νά ἀποτρέψει, πρέπει νά ξέρει ὅτι αὐτές θά γίνουν ἀπό ὑπηρεσιακή Κυβέρνηση. Το ὁποῖο, ὅπως ἐτόνισε, θά σημάνει πρόσθετη ἀπώλεια χρόνου – ἕνα ἤ δύο μῆνες χωρίς ἐκλεγμένη Κυβέρνηση – και θά εἶναι ὀλέθριο γιά τήν οἰκονομία.

Μάλιστα ἡ διαδικασία αὐτή ἐμπεριέχει καί μία πολιτική παρενέργεια. Ἄν ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα καταψηφισθεῖ στήν τυχόν ψηφοφορία γιά ἀνανέωση τῆς ἐμπιστοσύνης καί προχωρήσουμε σέ διερευνητικές ἐντολές, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας θά εἶναι ὑποχρεωμένος νά δώσει διερευνητική ἐντολή καί στό τρίτο κόμμα, πού εἶναι ἡ Χρυσή Αὐγή. Κάτι πού δέν ἀποκλείεται νά ἐπικαλεσθεῖ καί ὁ κ. Τσίπρας προκειμένου νά ἐκμαιεύσει τήν ψῆφο ἐμπιστοσύνης.

Ὅμως οὕτως ἤ ἄλλως, ἡ προσφυγή στίς κάλπες θα εἶναι καταστροφική. Σκεφθεῖτε τί θά πρέπει νά ἔχει προηγηθεῖ: Ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα καταψηφίζεται ἀπό την Βουλή καί παραιτεῖται. Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας θα παράσχει διερευνητικές ἐντολές τριημέρου διαρκείας στό δεύτερο καί τό τρίτο κόμμα. Ἄν αὐτές δέν τελεσφορήσουν, θά καλέσει γιά διαβούλευση τούς πολιτικούς ἀρχηγούς. Καί ἄν ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ ἀδυναμία σχηματισμοῦ Κυβερνήσεως, θά ἀναθέσει τόν σχηματισμό της στην πρόεδρο τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Βασιλική Θάνου, γιά να διενεργηθοῦν ἐκλογές ἐντός 30 ἡμερῶν!

Μέχρι τότε ἡ οἰκονομία θά ἔχει καταρρεύσει καί οἱ δανειστές θά θεωρήσουν ὅτι τούς ἐξαπατήσαμε. Ἑπομένως ἀκόμη καί ἄν καταψηφισθεῖ ἡ Κυβέρνησις, οἱ ἐκλογές πρέπει νά ἀποφευχθοῦν. Καί νά ἐπιδιωχθεῖ ὁ σχηματισμός νέας Κυβερνήσεως ὑπό τόν κ. Τσίπρα, μέ διακομματική στήριξη. Πρό τριημέρου, 222 βουλευτές ὑπερψήφισαν τήν κυβερνητική πρόταση στήν Βουλή. Οἱ ἴδιοι ὀφείλουν νά στηρίξουν μία Κυβέρνηση κοινῆς ἀποδοχῆς, ὥστε νά ἐφαρμόσει τά συμφωνηθέντα μέ τούς δανειστές. Τό συμφέρον τοῦ τόπου αὐτό ἐπιτάσσει.

 

Ζ.