Εφημερίδα Εστία στις 22 Αυγούστου 2015

TSIPRAS-GIOYNKER

«Τό πεδίο στό ὁποῖο θά κριθεῖ ἡ πολιτική τοῦ μέλλοντος εἶναι ἡ Εὐρώπη. Ἀφ’ ἑνός ἡ παραμονή σέ αὐτήν καί ποιός θά μπορέσει νά τήν ἐγγυηθεῖ καί ἀφ’ ἑτέρου ἡ προσαρμογή τῆς οἰκονομίας στίς εὐρωπαϊκές ἀπαιτήσεις. Δηλαδή καί τά δύο στρατόπεδα πού εἶχαν χωρισθεῖ σε μνημονιακούς καί ἀντιμνημονιακούς, θά κινηθοῦν με κοινό σημεῖο ἀναφορᾶς τήν Εὐρώπη.

Αὐτός πού θά ἐπικρατήσει εἶναι ὅποιος ἐκφράσει καλύτερα τό εὐρωπαϊκό ὅραμα. Ἡ μᾶλλον ὅποιος προλάβει νά τό ἐκφράσει πρῶτος: Ἤ ὁ κ. Τσίπρας, ὡς εὐρωπαϊκή Ἀριστερά, ἄν ἐγκαταλείψει τόν ἀναχρονιστικό καί γεμάτο ἀγκυλώσεις Σύριζα. Ἤ ἕνας νέος ἡγέτης τῆς Κεντροδεξιᾶς, πού θά γυρίσει τήν πλάτη του στό παρωχημένο κομματικό κατεστημένο».

Αὐτά ἔγραφε τό κύριο ἄρθρο τῆς «Ἑστίας» τήν 25η Ἰουλίου, ὑπό τόν τίτλο «Εὐρωπαϊκό κόμμα: ὅποιος προλάβει!». Καί προέβλεπε ὅτι «πρό τῶν ἐντονωτάτων ἀντιδράσεων μεγάλης μερίδος τοῦ κόμματός του γιά τήν πολιτική πού ἀναγκάσθηκε νά ἀκολουθήσει, ὁ κ. Τσίπρας δέν ἀποκλείεται νά ἀφήσει πίσω του τόν Σύριζα καί να δημιουργήσει δικό του κόμμα».

Ἡ πρόβλεψις δέν ἐπιβεβαιώνεται ὡς πρός τό νέο κόμμα, ἀλλά ἀποδεικνύεται ἀπολύτως ἀκριβής ὡς προς τήν γραμμή πού ἀκολούθησε ὁ Πρωθυπουργός. Μετά τήν καταψήφιση τοῦ τρίτου Μνημονίου ἀπό 32 βουλευτές τοῦ Σύριζα καί ἄλλους 11 πού ἐψήφισαν «παρών», ὁ κ. Τσίπρας ἀπεφάσισε νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τους ἀντιδρῶντες, διά τῆς διενεργείας ἐκλογῶν.

Τό κύριο σύνθημα μέ τό ὁποῖο θά κατέλθει ὁ Σύριζα στίς ἐκλογές θά εἶναι ἡ Ἀριστερά «ἐντός Εὐρώπης» και ἡ παραμονή τῆς χώρας στήν Εὐρωζώνη. Ἤδη ἄλλωστε κατηγορεῖ τούς ἀποσκιρτήσαντες βουλευτές ὅτι προτιμοῦν «μνημόνιο μέ δραχμή», ἐνῶ ἔσπευσε νά χαρακτηρίσει ἐκ τῶν προτέρων τόν πολιτικό φορέα πού δημιούργησαν, ὡς «Κόμμα τῆς Δραχμῆς»!

Αὐτά ὡς πρός τόν κ. Τσίπρα, ὁ ὁποῖος, ἔστω καί καθυστερημένα, ἔλαβε τά μηνύματα τῶν καιρῶν, ἔκανε την μεγάλη στροφή καί τώρα, ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν, ὑποδύεται τόν θεματοφύλακα τῆς εὐρωπαϊκῆς πορείας τῆς Ἑλλάδος. Πρόκειται γιά πολιτικό «σαλτιμπαγκισμό», ἀλλά στήν χώρα μας τό εἶδος αὐτό ἀνθεῖ καί ἀποδεικνύεται λίαν ἀποτελεσματικό.

Στό χῶρο τῆς Κεντροδεξιᾶς ὅμως, τί γίνεται; Ποῦ εἶναι ἡ συνένωσις τῶν φιλοευρωπαϊκῶν δυνάμεων, πού θά μποροῦσαν νά ἐκφράσουν τήν μεγάλη πλειοψηφία τῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἀκόμη καί ἄν ἐψήφισαν «Ὄχι» στό ψευδεπίγραφο δημοψήφισμα, τάσσονται ὑπέρ τῆς παραμονῆς τῆς χώρας στήν Εὐρωζώνη; Ἀφήνονται ἄθυρμα στήν δημαγωγία τοῦ κ. Τσίπρα;

Εἶναι προφανές ὅτι δέν ὑπάρχει πλέον χρόνος γιά την δημιουργία τέτοιου σχήματος. Ἡ προχθεσινή παραίτησις τῆς Κυβερνήσεως Τσίπρα καί ἡ ἄμεση ἐνεργοποίησις τῆς διαδικασίας τῶν διερευνητικῶν ἐντολῶν, σημαίνει ὅτι ἐντός τῆς προσεχοῦς ἑβδομάδος θά σχηματισθεῖ ἡ ὑπηρεσιακή Κυβέρνησις ὑπό τήν πρόεδρο τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Βασιλική Θάνου καί θά προκηρυχθοῦν οἱ ἐκλογές.

Πῶς λοιπόν, νά συγκροτηθεῖ τό εὐρωπαϊκό κόμμα τῆς Κεντροδεξιᾶς; Ποιός νά ἡγηθεῖ καί πῶς νά καταρτισθεῖ ἡ λίστα τῶν ὑποψηφίων; Ὅπως φαίνεται, γιά μία ἀκόμη φορά ἡ κεντροδεξιά παράταξις χάνει τό τραῖνο. Τήν πρόλαβε ὁ κ. Τσίπρας. Ὁ ὁποῖος, ἰδιοποιούμενος το εὐρωπαϊκό λάβαρο, μᾶλλον θά ἐπικρατήσει. Πρό μηνός γράφαμε ὅποιος προλάβει…

 

Ζ.