Εφημερίδα Εστία στις 8 Σεπτεμβρίου 2015

tsipras

Τό νέο τροπάριο στό ὁποῖο ἔχει καταφύγει ὁ κ. Τσίπρας γιά νά δικαιολογήσει τήν πανωλεθρία τῆς Κυβερνήσεώς του στις διαπραγματεύσεις μέ τούς δανειστές, πού κατέληξε στήν ὑπογραφή τοῦ τρίτου μνημονίου, εἶναι ὅτι «δέν γνωρίζαμε». Λέει τώρα ὅτι εἶχε ὑπερεκτιμηθεῖ ἡ διαπραγματευτική ἰσχύς τῆς Ἑλλάδος καί ἐμμέσως πλήν σαφῶς ρίχνει τίς εὐθύνες στόν κ. Βαρουφάκη γιά τήν τακτική πού ἀκολουθήθηκε.

Ὁ ἴδιος ὁ κ.Τσίπρας προσπαθεῖ νά ἀποποιηθεῖ τις εὐθύνες του. Πολιτικά τίς ἀναλαμβάνει, ἀλλά συγχρόνως ἐπικαλεῖται ἄγνοια. Ὁσάκις ἐρωτᾶται σχετικῶς, ἀπαντᾶ ὅτι ἄργησε νά συνειδητοποιήσει ποῦ ὁδηγοῦσε ἡ συγκρουσιακή τακτική ἔναντι τῶν δανειστῶν. Δηλαδή πίστευε σοβαρά ὅτι ἡ ἐπιθετική στάσις τῆς Ἑλλάδος μποροῦσε νά ὁδηγήσει σε συμβιβασμό μέ τούς Εὐρωπαίους; Καί μόνον ὅτι τό λέει αὐτό, τόν ἐκθέτει ὡς πρός τήν καταλληλότητά του νά εἶναι Πρωθυπουργός.

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι δύο μόλις ἡμέρες μετά τήν ὁρκωμοσία τῆς Κυβερνήσεως Τσίπρα, κατέφθασε στήν Ἀθήνα ὁ πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου κ. Μάρτιν Σούλτς. Ὁ ὁποῖος, μέ τόν πλέον ἤπιο τόνο προσπάθησε να ἐξηγήσει στόν νεοεκλεγέντα Πρωθυπουργό ὅτι ἡ Ἑλλάς εἶχε κάθε συμφέρον νά μήν προκαλεῖ συγκρούσεις καί να συμβιβάζεται. Καί τοῦ ἐτόνισε ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις ἔτσι λειτουργεῖ. Μέ συμβιβασμούς. Ἀλλά βεβαίως δεν εἰσακούσθηκε. Ὁ κ. Τσίπρας προτίμησε τήν σύγκρουση.

Ἀμέσως μετά τόν κ. Σούλτς ἐπισκέφθηκε τήν Ἑλλάδα ὁ πρόεδρος τοῦ Eurogroup κ. Γερούν Ντάϊσελμπλουμ, ὁπότε ἔγινε τό γνωστό ἐπεισόδιο μέ τόν κ. Βαρουφάκη. Κατά τήν κοινή συνέντευξη Τύπου, ἐρωτηθείς ὁ Ἕλλην ὑπουργός Οἰκονομικῶν γιά τό θέμα τῆς Τρόϊκα, ἀπέκλεισε κάθε συνεργασία μαζί της. Ὁ πρόεδρος τοῦ Eurogroup, φανερά ἐκνευρισμένος ἔβγαλε τά ἀκουστικά του, ἀντάλλαξε ψυχρή χειραψία μέ τόν αἰφνιδιασθέντα κ. Βαρουφάκη καί ἐγκατέλειψε βιαστικά τήν αἴθουσα. Οὔτε τότε κατάλαβε κάτι ὁ κ. Τσίπρας;

Τήν ἑπομένη ἡμέρα (31 Ἰανουαρίου 2015) ἡ «Ἑστία» ἀναφερόμενη στό ἐπεισόδιο ἔγραφε:

«Ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα συμπεριφέρεται ἀντισυμβατικά, ἄκρως ἐπιθετικά καί ἐν τέλει ἀντιευρωπαϊκά ἔναντι τῶν ἑταίρων τῆς χώρας. Ἀπό τήν μία διαβεβαιώνει ὅτι τήν ἐνδιαφέρει νά συνεχίσει ἡ Ἑλλάς τήν εὐρωπαϊκή της πορεία, καί ἀπό τήν ἄλλη κάνει τά πάντα γιά νά προκαλέσει τούς ἑταίρους της καί νά βρεθεῖ ἐκτός Εὐρώπης.

Μέ τέτοια συμπεριφορά εἶναι βέβαιο ὅτι δέν θά μπορέσουμε νά πετύχουμε τούς ἐθνικούς μας στόχους. Μᾶλλον τό ἀντίθετο θά συμβεῖ. Ἡ διπλωματία δέν ἐφευρέθηκε χθές. Ὁλόκληρος ὁ κόσμος λειτουργεῖ ἔτσι ἀπό αἰώνων. Ἀκόμη καί ἐν ὥρα πολέμων, ὑπάρχει ἡ διπλωματική ὁδός μεταξύ ἐμπολέμων κρατῶν ἡ ὁποία τηρεῖ στοιχειώδεις κανόνες.

Αὐτούς τούς κανόνες δέν φαίνεται νά γνωρίζουν οἱ νέοι κυβερνῆτες μας, πού συμπεριφέρονται ὡς ταῦροι ἐν ὑαλοπωλείω. Τραβοῦν τό σκοινί στά ἄκρα. θέλοντας να ἐλέγξουν τά ὅρια ἀνοχῆς τῶν ἑταίρων καί συνομιλητῶν μας. Ὁ κ. Ντάϊσελμπλουμ προεκλήθη μέ τρόπο ὠμό. Και γαία πυρί μειχθήτω. Ὁ Θεός νά βάλει τό χέρι του…».

Γιά ὁποιονδήποτε στοιχειωδῶς σκεπτόμενο ἄνθρωπο, τά ἀνωτέρω ἦταν αὐτονόητα. Ὄχι ὅμως γιά τόν Πρωθυπουργό. Ὁ κ. Τσίπρας ἐπικαλεῖται ἐκ τῶν ὑστέρων ἄγνοια. Ἄν γνωρίζαμε, λέει τώρα, ἴσως θά εἴχαμε κινηθεῖ διαφορετικά. Ὅμως ποιός πείθεται γιά τήν «ὄψιμη» ἄγνοιά του; Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς ἐγνώριζε, ἀλλά εἶχε ἀποφασίσει νά συγκρουσθεῖ. Ἔτσι φθάσαμε στήν ἐθνική πανωλεθρία. Μέ δική του γνώση καί εὐθύνη.

 

                                                                                                                                                                                                                               Z.