Εφημερίδα Εστία στις 9 Σεπτεμβρίου 2015

Tsipras_Rosia

Στήν προχθεσινή συνέντευξη Τύπου τῆς Θεσσαλονίκης, ὁ κ. Τσίπρας ρωτήθηκε ἄν ὄντως παρασύρθηκε ἀπό τόν κ. Λαφαζάνη στό θέμα τῆς Ρωσίας καί τῆς προσφυγῆς σέ αὐτήν γιά οἰκονομική βοήθεια. Μάλιστα ὁ δημοσιογράφος κ. Τζήμας τόν ἐρώτησε εὐθέως «ἄν ἡ γεωπολιτική σας ἀνάλυση εἶχε προβλέψει τίς σφοδρότατες ἀντιδράσεις τῆς Δύσης».

Ἀπαντώντας ὁ κ. Τσίπρας, μεταξύ ἄλλων εἶπε:

– Ἐγώ πῆγα καί συνάντησα δύο φορές τόν Πρόεδρο Πούτιν, μία στή Μόσχα καί μία στήν Ἁγία Πετρούπολη καί ἔβαλα μπροστά ἕνα σχέδιο ἐπανεκκίνησης τῶν ἑλληνορωσικῶν σχέσεων.

– Ἡ Ἑλλάδα εἶναι μία χώρα πού ἀνήκει στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί τό ΝΑΤΟ. Αὐτό ὅμως δέν σημαίνει ὅτι δεν μπορεῖ νά ἔχει σχέσεις μέ παραδοσιακούς ἑταίρους καί ὅτι δέν μπορεῖ νά ἔχει μαζί τους οἰκονομική συνεργασία.

– Δέν καταλαβαίνω τή λογική σας ὅτι δέν θά μᾶς ἀφήσουν κάποιοι ἄλλοι σύμμαχοι. Αὐτή ἡ λογική, τοῦ ὅτι ἐμεῖς θά κάνουμε ὅ,τι μᾶς ποῦνε κάποιοι ἄλλοι, εἶναι πού ὁδήγησε τή χώρα ἐκεῖ πού βρίσκεται σήμερα.

– Ἐγώ στή Ρωσία δέν πῆγα ποτέ νά ζητήσω λεφτά. Κι αὐτό θά τό διαπιστώσετε στίς κοινές δηλώσεις πού ἔκανα μέ τόν Πούτιν. Δέν ζήτησα οἰκονομική βοήθεια. Ἐμπορικές συνεργασίες προσπάθησα νά κάνω.

Ἀναφερόμενος δέ στόν κ. Λαφαζάνη, χωρίς να τόν κατονομάσει ὁ κ. Τσίπρας εἶπε:

– Τώρα κάποιοι ἄλλοι πού ἐνδεχομένως εἶχαν ἄλλου εἴδους αὐταπάτες, ὅτι ἡ Ρωσία εἶναι συνέχεια τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης, ἄς κάτσουν νά λύσουν αὐτά τά προβλήματα. Ἐγώ δέν εἶχα ποτέ τέτοια αὐταπάτη. Ἤξερα τί θέλω καί ξέρω τί θέλω.

Αὐτά τά λέει σήμερα ὁ κ. Τσίπρας. Δεῖτε ὅμως τί εἶχε πεῖ ἀπό τό βῆμα τῆς Βουλῆς, δύο ἀκριβῶς ἡμέρες (6 Ἀπριλίου) πρίν ἀπό τό ταξίδι του στήν Μόσχα:

«Ἡ Ἑλλάδα δέν εἶναι χώρα ὑποτελής καί ὑποταγμένη. Πολύ σύντομα θά διαπιστώσετε πώς ἔχει ἰσχυρή γεωπολιτική δυναμική, καί εἶναι χώρα κυρίαρχη πού δεν μποροῦν νά παίζουν μαζί της ἑταῖροι καί δανειστές».

Ἐνῶ τρεῖς ἡμέρες ἀργότερα, εὑρισκόμενος στην Μόσχα, ἐδήλωσε ἐνώπιον τοῦ Προέδρου Πούτιν:

«Ἡ Ἑλλάς δέν εἶναι ἐπαίτης νά γυρνάει στίς χῶρες ζητώντας τήν ἐπίλυση τοῦ οἰκονομικοῦ της προβλήματος. Εἶναι κυρίαρχη χώρα μέ ἀδιαπραγμάτευτο δικαίωμα νά ἀσκεῖ πολυδιάστατη ἐξωτερική καί ἐνεργειακή πολιτική, καθώς καί νά ἀξιοποιεῖ τόν γεωπολιτικό της ρόλο. Σεβόμαστε τίς εὐρωπαϊκές δεσμεύσεις μας, ἀλλά ταυτόχρονα ἀξιοποιοῦμε τίς εὐκαιρίες γιά συνεργασίες πού ἐξυπηρετοῦν τό συμφέρον τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ».

Τέλος, κατά τήν δεύτερη ἐπίσκεψή του στήν Ρωσία (19 Ἰουνίου), σέ ὁμιλία του στήν Ἁγία Πετρούπολη πού ἔγινε μία ἑβδομάδα προτοῦ ἀνακοινώσει τό δημοψήφισμα, ὁ κ. Τσίπρας ἐτόνισε:

«Εἴμαστε ἕνας λαός τῆς θάλασσας πού ξέρει νά βγαίνει ἀπό φουρτοῦνες καί κυρίως δέν φοβᾶται νά ἀνοιχτεῖ σέ μεγάλα πελάγη, σέ καινούργιες θάλασσες, προκειμένου νά φθάσει σέ νέα καί πιό ἀσφαλῆ λιμάνια».

Σήμερα ὁ κ. Τσίπρας ἄλλα μᾶς λέει: Ὅτι ποτέ δεν ἔτρεφε αὐταπάτες γιά τό τί θά μποροῦσε νά ἀποκομίσει ἡ Ἑλλάς ἀπό τήν Ρωσία. Ὅτι οὐδέποτε παρασύρθηκε ἀπό τόν ὑπουργό του, ὁ ὁποῖος προσέβλεπε σέ οἰκονομική βοήθεια ἀπό τήν Ρωσία. Καί ὅτι ὁ ἴδιος ἤξερε καί ξέρει τί θέλει.

Πιό κραυγαλέα ψεύδη ἔχετε ἀκούσει;

 

                                                                                                                                                                                                                               Z.