Εφημερίδα Εστία στις 14 Σεπτεμβρίου 2015

tzifras

 

– Ὁ χαμαιλέων εἶναι τό ἑρπετό πού ἔχει ἀπό την φύση του τήν ἱκανότητα νά ἀλλάζει χρῶμα ἀνάλογα μέ τό περιβάλλον, ὥστε νά καμουφλάρεται καί νά μή γίνεται ἀντιληπτό.

– Ὁ πολιτικός χαμαιλέων εἶναι, κατά τά λεξικά, αὐτός πού ἀλλάζει γνῶμες καί συμπεριφορά ἀνάλογα μέ τίς περιστάσεις, μέ σκοπό νά παρασύρει τούς ψηφοφόρους. Ὁ κ. Ἀλέξης Τσίπρας ὑποδύεται σήμερα τόν «εὐρωπαϊστή». Διαρρηγνύει τά ἱμάτιά του ὑπέρ τῆς παραμονῆς τῆς Ἑλλάδος στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί τήν Εὐρωζώνη. Μάλιστα κατηγορεῖ τούς πρώην «συντρόφους» του πού ἀποσχίσθηκαν ἀπό τόν Σύριζα καί ὑποστηρίζουν την ἐπιστροφή στήν δραχμή, ὅτι πρεσβεύουν κάτι τελείως οὐτοπικό καί ὅτι ἡ τυχόν υἱοθέτησις τῆς θεωρίας τους θά ὁδηγοῦσε σέ οἰκονομική καταστροφή.

Εἶναι τέτοια ἡ ἱκανότης τοῦ κ. Τσίπρα νά προσαρμόζει τήν γνώμη του στίς περιστάσεις, ὥστε ἄν τόν ἀκούσει σήμερα κάποιος ὁ ὁποῖος δέν γνωρίζει τί ἔλεγε καί τι ἔκανε στό παρελθόν, θά νομίσει πώς τό γεγονός ὅτι ἡ Ἑλλάς παρέμεινε τελικῶς στό εὐρώ ὀφείλεται σέ αὐτόν. Ὅτι κάποιοι ἄλλοι ἐπιθυμοῦσαν τήν ἔξοδό της ἀπό την Εὐρωζώνη, ἀλλά ὁ ἴδιος, ὡς ἀταλάντευτος «εὐρωπαϊστής», πέτυχε τήν παραμονή της σέ αὐτήν.

Ὅλα αὐτά σήμερα. Διότι μέχρι χθές ἡ θέσις τοῦ κ. Τσίπρα καί τοῦ κόμματός του ἦταν τελείως ἀντίθετη. «Το εὐρώ δέν εἶναι φετίχ» ἔλεγε, ἐννοώντας ὅτι ἄν δέν ἀπεδέχοντο οἱ Εὐρωπαῖοι τούς ὅρους πού ἐμεῖς θά τούς ἐπιβάλλαμε γιά τήν παραμονή μας στήν Εὐρωζώνη, δέν θα διστάζαμε νά ἀποχωρήσουμε ἀπό αὐτήν. Καί ἀκόμη, ὅτι ἄν ἡ Εὐρώπη δέν ἄλλαζε πολιτική, δέν θά εἶχε νόημα ἡ παραμονή τῆς Ἑλλάδος σέ αὐτήν.

Ὁ κ. Τσίπρας συνήθιζε νά ἀποκαλεῖ τούς πολιτικούς του ἀντιπάλους «μερκελιστές». Τώρα, ἔστω καί ἄν δέν το ὁμολογεῖ, ὑποδύεται αὐτός τόν ρόλο τοῦ «μερκελιστῆ». Ἐνέδωσε στους περισσότερους ὅρους καί προαπαιτούμενα πού ἔθεσε ἡ κ. Μέρκελ καί ὑπέγραψε τό τρίτο μνημόνιο. Καί παρ΄ ὅτι διακηρύσσει ὅτι δέν τό πιστεύει και ὅτι ἀναγκάσθηκε νά τό ὑπογράψει, διατείνεται ὅτι εἶναι ὁ πλέον κατάλληλος γιά νά τό ἐφαρμόσει!

Οἱ πολιτικές μεταμορφώσεις τοῦ κ. Τσίπρα δέν ἔχουν ὅριο. Τώρα παριστάνει τόν «εὐρωπαϊστή», ὁ ὁποῖος ὑποτίθεται ὅτι ἐγγυᾶται τήν ἐφαρμογή τοῦ προγράμματος στο ὁποῖο δέν πιστεύει, καθώς καί τήν παραμονή τῆς χώρας μας στήν Εὐρωζώνη. Ὅμως ὁ ἴδιος μέ τήν πολιτική του ἀπεμπόλησε ὅλους τούς ἑταίρους μας στήν Εὐρωζώνη. Στό Eurogroup φθάσαμε νά εἴμαστε ἕνας ἐναντίον δεκαοκτώ! Μέχρι καί τήν Κύπρο χάσαμε…

Ὁ χαμαιλεοντισμός του φθάνει σέ τέτοιο σημεῖο, ὥστε δέν διστάζει νά ὑπεξαιρέσει ἀπό τούς ἀντιπάλους του τήν ἰδιότητα τοῦ «εὐρωπαϊστῆ» ὥστε νά τήν οἰκειοποιηθεῖ. Μέχρι πρό τινος, τά φιλοευρωπαϊκά κόμματα στην Ἑλλάδα ἦταν τρία: Ἡ Νέα Δημοκρατία, τό ΠΑΣΟΚ καί ἡ ΔΗΜΑΡ. Τώρα ὁ Σύριζα προσπαθεῖ ὄχι ἁπλῶς νά προστεθεῖ σέ αὐτά, ἀλλά νά τά παραμερίσει. Μόνο μέ αὐτόν θα ἀποτραπεῖ πλήρως ὁ κίνδυνος τοῦ Grexit!

Στό μέλλον, στόν ὅρο «πολιτικός χαμαιλέων» τά λεξικά θά ἀναγράφουν «Ἀλέξης Τσίπρας». Τουλάχιστον στήν Ἑλλάδα, οὐδέποτε ὑπῆρξε πολιτικός ὁ ὁποῖος να ἄλλαξε γνῶμες καί συμπεριφορά μέ τέτοια ταχύτητα. Και ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου ἐπεδόθη στό εἶδος, ἀλλά ἡ δική του προσαρμογή ἀπαίτησε μερικά χρόνια. Ἐνῶ στην περίπτωση Τσίπρα ὁ ρυθμός εἶναι φρενήρης. Ἀλλάζει συνέχεια χρῶμα. Διαρκῶς καμουφλάρεται…

 

 

Ζ.