Εφημερίδα Εστία στις 21 Σεπτεμβρίου 2015

parenthesi

Λίγες ὧρες προτοῦ ἀνοίξουν οἱ χθεσινές κάλπες για νά ὑποδεχθοῦν τήν ψῆφο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, σημαίνουσα προσωπικότης τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς ἔλεγε:

– Ὁ μόνος τρόπος γιά νά ἀπαλλαγεῖ τό ταχύτερον ὁ τόπος ἀπό τήν πολιτική παρουσία τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, εἶναι νά ὑπερψηφισθεῖ, ἔστω ὁριακά, καί νά ἀναγκασθεῖ νά σχηματίσει καί πάλι κυβέρνηση. Ὥστε νά πιεῖ τό πικρό ποτήρι τῶν πεπραγμένων του μέχρι τέλους!

– Ἀντίθετα, ἄν ὁ 41ετής κ. Τσίπρας βρεθεῖ στην ἀντιπολίτευση ὀκτώ μῆνες μετά τήν ἄνοδό του στήν ἐξουσία, ὁ τόπος θά τόν ὑποστεῖ ἐπί πολλά χρόνια. Διότι θά τοῦ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νά ἀνασυγκροτηθεῖ καί νά συνεχίσει τήν δημαγωγία καί τον λαϊκισμό ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς.

Ὑπ’ αὐτή τήν ἔννοια, τό ἀποτέλεσμα τῶν χθεσινῶν ἐκλογῶν, ὅσο καί ἄν στενοχώρησε ἐκείνους πού εἶχαν πιστέψει στήν ἀνατροπή τῶν ἀρχικῶν προγνωστικῶν καί στήν πιθανή νίκη τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἔχει καί κάποια θετική πτυχή. Ἀντί νά ἀνασυγκροτηθεῖ ὁ Σύριζα, ἡ εὐκαιρία αὐτή παρέχεται τώρα στήν Νέα Δημοκρατία.

Ὁ κ. Μεϊμαράκης ἐπιτέλεσε ἕναν ἄθλο καί στάθηκε μέ τό κεφάλι ψηλά. Στήν πραγματικότητα ἔσωσε την ΝΔ ἀπό τήν τυχόν διάσπαση στήν ὁποία θά μποροῦσε να ἔχει ὁδηγηθεῖ μετά τήν ἐκλογική ἥττα τοῦ Ἰανουαρίου. Τώρα λοιπόν, χωρίς καμμία βία μπορεῖ νά ἀνοίξει τον δρόμο γιά τήν πλήρη ἀνανέωση τῆς παρατάξεως.

Ὁ κ. Τσίπρας ὅμως, εἶναι ὑποχρεωμένος νά κυβερνήσει. Καί τό κυριώτερο, νά ἐφαρμόσει ὁ ἴδιος τό τρίτο μνημόνιο πού ὑπέγραψε, ἀντί νά πυροβολεῖ τούς ἄλλους πού ὑποτίθεται ὅτι εὐθύνονται για τήν κρίση. Ὁ ἑλληνικός λαός μέ τήν χθεσινή ψῆφο του μᾶλλον αὐτό εἶχε κατά νοῦν: Νά θέσει τόν κ. Τσίπρα ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν του.

Εἶναι ἀσφαλῶς δυσάρεστο τό γεγονός ὅτι, παρά τά σημεῖα καί τέρατα πού συνέβησαν κατά τό ἑπτάμηνο τῆς διακυβερνήσεως Τσίπρα, οἱ πολίτες τόν ἐπανεξέλεξαν. Κατά τούς εἰδικούς, τό διάστημα εἶναι τόσο μικρό ὥστε δύσκολα οἱ ψηφοφόροι πού τόν ἐψήφισαν τόν Ἰανουάριο θά μποροῦσαν νά ἀλλάξουν στάση.

Γι’ αὐτό ἄλλωστε βιάσθηκε ὁ κ. Τσίπρας νά διενεργηθοῦν τώρα οἱ ἐκλογές. Ἄν εἶχε ἀφήσει νά περάσουν 2-3 μῆνες, μέ τούς πολίτες νά ἔχουν ἐν τῶ μεταξύ κληθεῖ νά πληρώσουν τίς πρῶτες δόσεις τοῦ ΕΝΦΙΑ καί νά ὑποστοῦν τίς ἄλλες ἐπιβαρύνσεις πού τούς περιμένουν, τό πιθανώτερο εἶναι ὅτι θά τόν εἶχαν «μαυρίσει» στίς ἐκλογές.

Τώρα, ὅλα αὐτά ἀπό τά ὁποῖα ἤθελε κατά βάθος να «δραπετεύσει» ὁ κ. Τσίπρας, πρέπει νά τά ἐπωμισθεῖ ὁ ἴδιος. Ἀντί νά κατεβάσει τόν λαό στό πεζοδρόμιο καί νά κατηγορεῖ τήν νέα «μνημονιακή» συνεργασία πού τόν ἀνέτρεψε, πρέπει νά παίξει αὐτός τόν ρόλο τοῦ μνημονιακοῦ Πρωθυπουργοῦ. Καί ὅσο ἀντέξει.

Ἡ Νέα Δημοκρατία, ἀπό τήν πλευρά της, πρέπει νά ἐπιδείξει ὑπεύθυνη στάση. Καί ἄν κατορθώσει νά ἀνανεωθεῖ καί νά παρουσιάσει ἕνα φρέσκο πρόσωπο, θά εἶναι ἐκείνη ὁ κύριος διεκδικητής τῆς ἐξουσίας ὅταν θά ἐπέλθει – σχεδόν νομοτελειακῶς – ἡ κατάρρευσις Τσίπρα. Ὥστε νά κλείσει ὁριστικῶς ἡ ἀριστερή παρένθεσις.

Ζ.