Εφημερίδα Εστία στις 29 Σεπτεμβρίου 2015

tsipras

Στίς 19 Μαρτίου 2015, δύο σχεδόν μῆνες μετά την ἄνοδο τοῦ Σύριζα στήν ἐξουσία, ἡ «Ἑστία» ἔγραφε:

«Ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα διαπράττει λάθη στρατηγικῆς τά ὁποῖα ὁδηγοῦν τήν ἴδια σέ ἀδιέξοδο και τήν Ἑλλάδα σέ πολύ ἐπικίνδυνη κατάσταση».

Μεταξύ τῶν λαθῶν αὐτῶν, ἐπεσημαίνετο ἡ διεθνοποίησις τοῦ ἑλληνικοῦ ζητήματος:

«Οὐδέποτε ἔπρεπε νά ἔχει ἐπιδιωχθεῖ τέτοια διεθνοποίησις τοῦ ἑλληνικοῦ ζητήματος ἀπό τόν κ. Τσίπρα. Ὁ κύριος λόγος πού φθάσαμε στά πρόθυρα τῆς πτωχεύσεως τό 2010, ἦταν διότι ὁ τότε Πρωθυπουργός, Γ. Παπανδρέου, περιεφέρετο ἀνά τήν Εὐρώπη – καί ὄχι μόνον – καί εἶχε καταστήσει τήν Ἑλλάδα πρῶτο θέμα τῆς παγκοσμίου ἐπικαιρότητος. 

Τό γεγονός αὐτό εἶχε ἄκρως ἀρνητικές ἐπιπτώσεις στίς ἀγορές, μέ συνέπεια τήν ἐκτόξευση τῶν ἐπιτοκίων δανεισμοῦ τῆς χώρας σέ ἀνεξέλεγκτα ὕψη. Τό πάθημα λοιπόν τοῦ 2010 θά ἔπρεπε νά ἔχει γίνει μάθημα τό 2015. Ἡ διεθνής δημοσιότης ὄχι μόνον δέν βοηθεῖ, ἀλλά δυσχεραίνει τήν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων, πολλῶ μᾶλλον ὅταν ζητοῦμε ἐμεῖς βοήθεια ἀπό τούς ἄλλους».

Σήμερα, ἕξι μῆνες ἀργότερα καί ἀφοῦ ἡ χώρα πέρασε ἀπό τό χεῖλος τῆς καταστροφῆς, βλέπουμε τόν ἐπανεκλεγέντα κ. Τσίπρα νά συνεχίζει τήν τακτική τῆς διεθνοποιήσεως τοῦ ἑλληνικοῦ ζητήματος. Ἀντί νά δώσει βάρος στίς μεταρρυθμίσεις πού πρέπει νά γίνουν στό ἐσωτερικό γιά νά ἐξέλθει ἡ οἰκονομία ἀπό τήν κρίση, προτίμησε νά μεταβεῖ στήν Νέα Ὑόρκη γιά νά παρευρεθεῖ στήν ἐτησία Γενική Συνέλευση τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν καί νά συμμετάσχει σέ ἐκδηλώσεις, ὅπως αὐτή τοῦ Ἱδρύματος Κλίντον.

Στίς σχετικές ὁμιλίες του ὁ κ. Τσίπρας ἀναφέρεται στό θέμα τοῦ δημοσίου χρέους τῆς Ἑλλάδος, ὡς νά εἶναι οἱ ἡγέτες τρίτων χωρῶν ἐκεῖνοι πού θά το ἐπιλύσουν. Καί μέ τά ὅσα λέει, δίνει τήν ἐντύπωση ὅτι γιά τό ἑλληνικό χρέος δέν εὐθύνεται ἡ ἴδια ἡ Ἑλλάς πού ὑπερχρεώθηκε, ἀλλά οἱ δανειστές της πού τήν χρηματοδότησαν καί ἐν συνεχεία τήν ὑπεχρέωσαν νά ἐφαρμόσει «νεοφιλελεύθερη» πολιτική, ἡ ὁποία ὁδήγησε στήν μείωση τοῦ ΑΕΠ. Ἄραγε ποιούς νομίζει ὅτι θά πείσει μέ τέτοια ἐπιχειρήματα;

Βέβαια ὑπάρχουν καί ἄλλα τινά. Ἀφ ἑνός τά ἀνεπαρκέστατα ἀγγλικά τοῦ κ. Τσίπρα καί ἀφ᾽ ἑτέρου ἡ ἀντισυμβατική ἐμφάνισίς του, πού κάθε ἄλλο παρά ἐνισχύουν τήν εἰκόνα τῆς Ἑλλάδος. Μάλιστα εἰδικῶς γιά τήν Γενική Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ, ὅπου θά μιλήσει μεθαύριο ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός, προβλέπεται αὐστηρό ἐνδυματολογικό πρωτόκολλο: 

«The character of the conference is strictly formal and, therefore, formal attire is required, meaning suit and tie for gentlemen and a similar degree of formality for ladies». 

Μέχρι καί ὁ πρώην πρόεδρος τῆς Βενεζουέλας Οὗγκο Τσάβες εἶχε τηρήσει τό πρωτόκολλο καί φόρεσε γραβάτα ὅταν τό 2006 μίλησε στήν Γενική Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ. Θά τό παραβιάσει τώρα ὁ κ. Τσίπρας;

 

Ζ.