Γράφει ο Κώστας Χριστίδης*

Δημοσιεύθηκε στην Εστία στις 5 Δεκεμβρίου 2015

budget

 

Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει βασίμως ότι τα μόνα αληθή στοιχεία στην Εισηγητική Έκθεση (ΕΕ) του Προϋπολογισμού για το έτος 2016 είναι ορισμένα που αφορούν στις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα αναγράφεται ότι: «Η οικονομική προσαρμογή της περιόδου 2010-2014 είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του προγράμματος […]. Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε από το 15,2% του ΑΕΠ το 2009 στο 3,7% του ΑΕΠ το 2014, ενώ επιτεύχθηκε και οριακό πρωτογενές πλεόνασμα το 2014. Το δε έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 10,9% το 2009 στο 2,1% το 2014. Συνεπώς, οι βασικοί δείκτες μακροοικονομικής ισορροπίας της Ελληνικής οικονομίας (τα “δίδυμα ελλείμματα”) βελτιώθηκαν» (σελ. 16 ΕΕ). Πιο πανηγυρική ομολογία για την επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης των «Μερκελιστών» δεν θα μπορούσε να υπάρξει!

Συνεχίζει, ορθώς, η ΕΕ υπογραμμίζοντας ότι «το μέγεθος, όπως και η ένταση της οικονομικής προσαρμογής είχαν σοβαρές αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις». Κάπου εδώ, όμως, σταματούν οι ορθές επισημάνσεις και αρχίζουν οι μη ρεαλιστικές παραδοχές, που καθιστούν τον Προϋπολογισμό 2016 πλασματικό (fictitious). Υποστηρίζεται ότι «στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται συγκεκριμένες πολιτικές με αναπτυξιακό χαρακτήρα», όπως:

– «Η υιοθέτηση μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών κανόνων και μεταρρυθμίσεων για το ασφαλιστικό σύστημα, η οποία διασφαλίζει την εμπιστοσύνη στην οικονομία και την κοινωνική δικαιοσύνη μεταξύ και εντός των γενεών(ισχυρισμός αυταπόδεικτα εξωπραγματικός)

– «Η αποκατάσταση ενός σύγχρονου κράτους και μίας σύγχρονης δημόσιας διοίκησης…» (με παλινόρθωση των εργατοπατέρων, επαναπρόσληψη των επίορκων, επαναφορά του πρωτεύοντος ρόλου των φοιτητών στις εκλογές των πανεπιστημιακών οργάνων περιμένουμε να υπάρξει σύγχρονο κράτος και σύγχρονη δημόσια διοίκηση;).

– «Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης… ώστε να μειωθεί ο όγκος των εκκρεμών υποθέσεων…» (καθ’ όν χρόνο καταρρίπτονται όλα τα ρεκόρ αργοπορίας του δικαστικού συστήματος).

Τα προβλεπόμενα για το 2016 φορολογικά έσοδα 44.766 εκατομμύρια ευρώ είναι λίαν αμφίβολο εάν θα πραγματοποιηθούν, γιατί η φοροδοτική ικανότητα των φυσικών και νομικών προσώπων έχει πλήρως εξαντληθεί. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, οι ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις αυξάνονται με ρυθμό 1 δισεκατομμύριο ευρώ κάθε μήνα, κατά μέσον όρο.

 

 

*Νομικός-Οικονομολόγος

 

kchristidis@hotmail.com