Εφημερίδα Εστία στις 21 Μαΐου 2016

enfia

Οι νέοι συντελεστές του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), σε συνδυασμό με την μη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων βάσει της πραγματικής εμπορικής αξίας τους, συνιστούν καταλήστευση των ιδιοκτητών ακινήτων. Και δεδομένου ότι η ιδιοκτησία είναι απόλυτα κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα, η όλη μεθόδευση που ακολουθείται από την Κυβέρνηση είναι κατάφωρα παράνομη.

Το Σύνταγμα, στο άρθρο 17, ορίζει ότι «η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του κράτους». Και συμπληρώνει ότι «κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο». Μάλιστα για να συμβεί αυτό, σε περιπτώσεις απαλλοτριώσεως, πρέπει να έχει προηγηθεί πλήρης αποζημίωση, η οποία να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία της ιδιοκτησίας.

Παράλληλα όμως, υπάρχει και ο νόμος που διέπει τον τρόπο προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών, ο οποίος επιτάσσει συγκεκριμένη διαδικασία για την ευθυγράμμιση τους με τις εμπορικές αξίες που διαμορφώνονται στην κτηματαγορά. Ο σχετικός νόμος ορίζει:

Οι τιμές εκκίνησης αναπροσαρμόζονται ανά διετία και αυξάνονται ή μειώνονται ποσοστιαία, ανάλογα με τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία των ακινήτων.

– Οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης τους καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, μετά από εισήγηση Επιτροπών που αποτελούνται από οικονομικούς υπαλλήλους, μηχανικούς του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και άλλα πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή ιδιάζουσα εμπειρία.

Εν τούτοις, η διαδικασία αυτή που προβλέπει ο νόμος δεν τηρήθηκε. Πριν από λίγους μήνες το Υπουργείο αναπροσήρμοσε τις τιμές εκκινήσεως με τρόπο αυθαίρετο και οριζόντιο. Στις ζώνες χαμηλής αξίας μείωσε λίγο κατά τι τις τιμές εκκινήσεως, στις ζώνες μεσαίας αξίας τις μείωσε λίγο περισσότερο και στις ζώνες υψηλής αξίας τις άφησε αμετάβλητες. Το αποτέλεσμα είναι οι σημερινές αντικειμενικές αξίες να απέχουν πόρρω από τις εμπορικές.

Έτσι, για μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών ακινήτων η αύξηση των συντελεστών του ΕΝΦΙΑ, ιδίως στον συμπληρωματικό φόρο που προσδιορίζεται από τις διάτρητες αντικειμενικές αξίες, σημαίνει δήμευση της περιουσίας τους, η οποία απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Ισχύει δε αυτό ιδίως στις περιπτώσεις όπου η αντικειμενική αξία των ακινήτων παραμένει – παρανόμως – διπλάσια ή και τριπλάσια της πραγματικής εμπορικής αξίας τους.

Οι περισσότεροι φόροι τους οποίους επιβάλλει τώρα η Κυβέρνηση του Σύριζα, προκειμένου να αποφύγει την περικοπή των δημοσίων δαπανών, είναι άδικοι και παράνομοι. Όμως ο ΕΝΦΙΑ είναι ο χειρότερος όλων. Όπως εφαρμόζεται αυτός ο φόρος, δημεύει εν ψυχρώ τις περιουσίες των πολιτών. Πρόκειται για την μεγάλη ληστεία των ιδιοκτητών ακινήτων.

 

Ζ.