Πόντιος Πιλάτος Β’

Η κοινωνική ασφάλιση

Δραματική εξέλιξη

Χρέος διαβόητον

Αποτυχία πλήρης

Εκτός στόχου

Ασυναρτησία διάχυτη

Φιλοευρωπαϊσμού νόημα

Απλό και οδυνηρό

Κόκκινες γραμμές και πράσσειν «άλογα»

Οι ξένοι και εμείς

Παρελθόντος επικαιρότης

Ενώπιον αδιεξόδου

Ανάγκη διεξόδου

Παιανίζοντας αρειμανίως

Φαίνεσθαι και είναι

Αυταπάτης Τέλος

Κακοδαιμονία οικονομική

Ημέρα Επομένη

Ήττας ανατομή

Ευρωπαϊκή συνύπαρξη

Άρνηση πραγματικότητας

Ανάγκη ειλικρίνειας

Αυτοπαγίδευσις !