Στό χεῖλος τῆς καταστροφῆς

Κερδίζουμε χρόνο χάνουμε χρῆμα!

Ἡ οἰκονομία καταρρέει

Παιδαριώδης διακυβέρνησις

Παίζουν τό μέλλον κορώνα-γράμματα!

Ὅλη ἡ εὐθύνη στόν Ἀλέξη Τσίπρα

Προσγείωσις στήν πραγματικότητα

Τεράστια ἡ ζημιά στόν τουρισμό

Ἡ ἀβεβαιότης παραλύει τά πάντα

Πῶς αὐτοπαγιδεύονται οἱ Ἕλληνες πολιτικοί

Κορώνα-γράμματα ἡ τύχη τῆς χώρας

Τερατώδη λάθη στήν διαπραγμάτευση

Ὁ κομματισμός καταστρέφει τήν χώρα

Ὀλέθριο λάθος ἦταν οἱ ἐκλογές

Προμηνύεται νέα ὕφεσις

«100 ἡμέρες» τραγικῶν χειρισμῶν

Συμβιβασμός ἤ καταστροφή

Τεράστια εὐθύνη ἐπωμίζεται ὁ κ. Τσίπρας

Ποιός χορεύει «Πεντοζάλη»;

Θά βρεθοῦμε ἐκτός Εὐρωζώνης

Σέ πορεία αὐτοκαταστροφῆς

Ἀποκλίνουμε ἀπό τήν Εὐρώπη

Δέν παράγεται ἐγχώριος πλοῦτος

Ἀντί «Flat tax» θέλουν «Fat tax»!

Ἡ χώρα ὁδηγεῖται σέ Graccident

Σέ παράλυση ἡ Οἰκονομία

Για το θεαθήναι η διαπραγμάτευση